Pomiar temperatury multimetrami

Producenci prześcigają się w oferowaniu ciekawych rozwiązań pozwalających ich urządzeniom być bardziej konkurencyjnymi na rynku przyrządów pomiarowych. Tak dzieje się m.in. z multimetrami, które coraz częściej mogą służyć do pomiaru temperatury.

Pomiar temperatury multimetrami

Producenci prześcigają się w oferowaniu ciekawych rozwiązań pozwalających ich urządzeniom być bardziej konkurencyjnymi na rynku przyrządów pomiarowych. Tak dzieje się m.in. z multimetrami, które coraz częściej mogą służyć do pomiaru temperatury.

Wiele multimetrów wyposaża się w termopary po to, aby można było mierzyć nie tylko temperaturę otoczenia w trakcie wykonywania pomiarów, ale także np. temperatury powietrza wewnątrz rozdzielnicy w trakcie jej pracy, izolacji przewodu w trakcie pracy czy obudowy silnika elektrycznego (przy odpowiednim przyklejeniu termopary do obudowy silnika).

Przy wykorzystaniu termopar pamiętać należy o zachowaniu szczególnej ostrożności, w przypadku gdy termopara mierzyć będzie temperaturę części nieizolowanej znajdującej się pod napięciem. W takiej sytuacji słabo izolowana termopara, a także sam miernik nie powinny być dotykane, gdy napięcie pojawi się na elemencie, którego temperaturę mierzymy.

Pamiętać należy, że multimetry mają na ogół możliwość pomiaru temperatury tylko przy pomocy jednego typu termopar. Generalnie do pomiaru powinno się używać termopary dostarczonej przez producenta, a jeśli konieczne jest wykorzystanie innej termopary (np. zainstalowanej wcześniej wewnątrz transformatora do pomiaru temperatury uzwojeń), musi ona być tego samego typu jak termopara dołączona do multimetru, w przeciwnym wypadku pomiar będzie niemiarodajny.

Inną możliwość pomiaru temperatury daje multimetr wyposażony w pirometr. Mamy wtedy do czynienia z pomiarem bezdotykowym. Ograniczeniem oczywiście jest brak możliwości pomiaru temperatury wewnątrz obudowy albo za jakąkolwiek przesłoną. Niemniej jednak brak konieczności kontaktu fizycznego pomiędzy multimetrem a urządzeniami znajdującymi się pod napięciem powoduje, że w wielu wypadkach pomiar wykonany pirometrem jest nie tylko wygodnym sposobem mierzenia temperatury w wielu punktach, ale także bardzo bezpiecznym i niewymagającym odłączania napięcia. Przykładem wykorzystania takiego pomiaru jest mierzenie temperatury zestyków łączników elektrycznych (jak np. wyłączników instalacyjnych nadprądowych). Pirometry mogą także służyć do pomiaru temperatury elementów zewnętrznych transformatorów czy silników elektrycznych. Warto wspomnieć, że nawet temperatura wirujących części da się mierzyć za pomocą pirometrów, natomiast pomiar ten będzie uśredniony ze względu na obecność ruchu urządzenia.

Istnieje możliwość zakupu multimetru wyposażonego w kamerę termowizyjną. Urządzenie mierzy ilość promieniowania podczerwonego w wielu punktach na raz i następnie wyświetla efekt na ekranie w postaci wielokolorowego obrazu, w którym kolory zależą od temperatury danego elementu. Największą korzyścią płynącą z zastosowania tego miernika zamiast dwóch przyrządów (multimetr i dodatkowo kamera termowizyjna), jest brak konieczności noszenia dwóch urządzeń.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe:
multimetry