Podstawowe zasady doboru zespołów prądotwórczych

W zależności od tego, czy zespół prądotwórczy będzie pracować jako rezerwowe źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej (jako źródło awaryjne), czy jako główne źródło zasilania (zamiast sieci elektroenergetycznej) należy posługiwać się albo mocą maksymalną (awaryjną) albo mocą ciągłą.

Podstawowe zasady doboru zespołów prądotwórczych

W zależności od tego, czy zespół prądotwórczy będzie pracować jako rezerwowe źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej (jako źródło awaryjne), czy jako główne źródło zasilania (zamiast sieci elektroenergetycznej) należy posługiwać się albo mocą maksymalną (awaryjną) albo mocą ciągłą.

O zaliczeniu do odpowiedniej kategorii (odpowiedniego rodzaju pracy) decyduje spełnienie następujących warunków:

  •  do pracy awaryjnej – dobiera się zespół prądotwórczy wg mocy awaryjnej:

 - czas pracy do 100% mocy znamionowej awaryjnej zespołu – do 25 godzin/  rok,

 - czas pracy do 80% mocy znamionowej awaryjnej zespołu – do 200 godzin/rok,

 - brak możliwości przeciążeń,

  • do praca ciągłej (zasilanie podstawowe) – dobiera się zespół prądotwórczy wg mocy ciągłej:

 - praca do 100% mocy znamionowej ciągłej – do 500 godzin/rok,

 - praca do 70% mocy znamionowej ciągłej – czas nieograniczony,

 - możliwość przeciążenia do 10% mocy znamionowej ciągłej do 25 godzin/rok.

Przy doborze zespołu prądotwórczego powinny być brane pod uwagę następujące czynniki:

  •  rodzaj przewidywanej pracy zespołu (praca awaryjna, czy ciągła),
  • zapotrzebowanie mocy odbiorników,
  • współczynnik mocy,
  • charakterystyki rozruchowe zasilanych silników elektrycznych,
  • współczynnik jednoczesności zasilanych obciążeń,
  • wpływy obciążeń nieliniowych.

Dobór mocy zespołu prądotwórczego powinien być zawsze poprzedzony sporządzeniem specyfikacji planowanych odbiorników i bilansem mocy zapotrzebowanej. Odbiorniki trzeba podzielić na jednofazowe i trójfazowe. Określić moc każdego z nich w kW, czerpiąc te informacje z tabliczek znamionowych lub z instrukcji obsługi. Podsumować moce odbiorników, które mają być uruchamiane jednocześnie – osobno jednofazowe i trójfazowe. Wybrać taki zespół prądotwórczy, którego moc będzie przewyższać sumaryczne zapotrzebowanie mocy odbiorników.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe:
zespół prądotwórczy