Po co stosuje się kontrolę doziemień w sieciach izolowanych

Kontrola doziemienia jest specjalnym sposobem wykrywania problemów z izolacją przy wykorzystaniu urządzeń pomiarowych. Kontrolę taką stosuje się w sieciach pracujących z izolowanym punktem neutralnym.

Po co stosuje się kontrolę doziemień w sieciach izolowanych

Kontrola doziemienia jest specjalnym sposobem wykrywania problemów z izolacją przy wykorzystaniu urządzeń pomiarowych. Kontrolę taką stosuje się w sieciach pracujących z izolowanym punktem neutralnym.

Kontrola doziemień ma coraz większe znaczenie, wzrasta bowiem odsetek urządzeń energoelektronicznych (prostowników, przemienienników częstotliwości) będących odbiornikami energii elektrycznej. Mają pojemności doziemne, przez które przepływa prąd wysokiej częstotliwości (powstający z obecnych w przekształtnikach napięć wysokiej częstotliwości). Ochrona tego typu urządzeń przy zastosowaniu standardowych wyłączników różnicowoprądowych jest trudna. Problemem okazuje się dopasowanie prądu wyzwalającego wyłącznik do znacznych wartości prądów upływu, które dodatkowo się zmieniają w trakcie pracy.

W związku z tym osoby zajmujące się eksploatacją instalacji zasilających znaczną liczbę przekształtników energoelektronicznych lub przemienników energoelektronicznych dużych mocy decydują się coraz częściej na zasilanie tych urządzeń z sieci izolowanych. W takich wypadkach do bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji układu konieczne jest przynajmniej dorywcze kontrolowanie pojawienia się doziemień.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki