PN-EN 12464-1:2012 podaje warunki, które musi spełniać oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach

Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach zawiera wymagania wobec oświetlenia dla powszechnie występujących obiektów biurowych, przemysłowych, rolniczych, użyteczności publicznej, handlowych, zgromadzeń publicznych, edukacyjnych i opieki zdrowotnej.

PN-EN 12464-1:2012 podaje warunki, które musi spełniać oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach

Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach zawiera wymagania wobec oświetlenia dla powszechnie występujących obiektów biurowych, przemysłowych, rolniczych, użyteczności publicznej, handlowych, zgromadzeń publicznych, edukacyjnych i opieki zdrowotnej.

Norma określa wymagania oświetleniowe warunkujące zapewnienie komfortu widzenia i właściwą wydolność wzrokową, uwzględniając większość typowych zadań wzrokowych także występujących na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe – DSE (Display Screen Equipment). W Normie zawarto definicje podstawowych określeń w niej używanych. Tekst Normy składa się z części opisowej i tabelarycznej. Zawiera także informacyjny załącznik i bibliografię oraz alfabetyczny wykaz wnętrz (stref), zadań i czynności zawierający odesłania do odpowiednich punktów w tekście normy. Norma zawiera kryteria dotyczące czynności projektowych, takie jak:

-       przyjęcie wartości współczynnika utrzymania (zapasu),

-       określenie planu konserwacji urządzeń oświetleniowych,

-       dokonanie obliczeń rozkładu natężenia oświetlenia – określenie średniej wartości natężenia oświetlenia oraz równomierności,

-       na podstawie danych katalogowych producentów sprzętu oświetleniowego określenie wskaźnika olśnienia przykrego (UGR),

-       na podstawie danych katalogowych producentów źródeł światła określenie wskaźnika oddawania barw (Ra),

-       uwzględnienie wszystkich aspektów związanych z pracą przy monitorach ekranowych,

-       stosowania oświetlenia wydajnego energetycznie,

współpracy światła sztucznego z dziennym.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa