Planowanie grupowej wymiany źródeł światła

W obiektach, w dokumentacji których nie określono zasad konserwacji urządzeń oświetleniowych, przy planowaniu wymiany źródeł światła można posłużyć się danymi orientacyjnymi.

Planowanie grupowej wymiany źródeł światła

W obiektach, w dokumentacji których nie określono zasad konserwacji urządzeń oświetleniowych, przy planowaniu wymiany źródeł światła można posłużyć się danymi orientacyjnymi.

Na podstawie danych z tabeli 1 dotyczących rocznego czasu użytkowania oświetlenia, poznawszy średnią trwałość zastosowanych źródeł światła, można określić cykle ich grupowej wymiany.

Tabela 1. Przykładowe roczne czasy użytkowania oświetlenia elektrycznego [CIE Technical Report CIE 97-1992 Maintenance of indoor electric lighting systems]

Liczba zmian

Czas użytkowania

Z wykorzystaniem

światła dziennego

Liczba godzin w ciągu roku

Liczba dni

 w roku

Liczba

godzin/doba

Ruch ciągły

365

24

nie

8760

tak

7300

Dwie zmiany

6 dni/tydzień

320

16

nie

4960

tak

3720

Jedna zmiana

6 dni/tydzień

310

10

nie

3100

tak

1760

Jedna zmiana

5 dni/tydzień

258

10

nie

2580

tak

1550

mgr inż. Janusz Strzyżewski

członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa

Słowa kluczowe:
oświetlenie elektryczne