Parametry uwzględniane przy doborze ograniczników przepięć

O parametrach, które należy uwzględniać dobierając ograniczniki przepięć mówi PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami. Na razie dostępna jedynie w wersji angielskiej.

Parametry uwzględniane przy doborze ograniczników przepięć

O parametrach, które należy uwzględniać dobierając ograniczniki przepięć mówi PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami. Na razie dostępna jedynie w wersji angielskiej.

Zgodnie z jej zapisami dobierając ograniczniki przepięć, powinno się uwzględniać następujące parametry:

- napięciowy poziom ochrony UP ogranicznika przepięć (SPD) oraz udarowe napięcie wytrzymywane UW chronionych urządzeń;

- największe napięcie trwałej pracy UC – tzn. układ sieciowy, w którym będzie pracował (TT, TN, IT);

- prądy udarowe ogranicznika – znamionowy wyładowczy In oraz piorunowy prąd udarowy Iimp;

- wymóg koordynacji energetycznej dla wielostopniowych układów ochrony;

- spodziewane prądy zwarcia w miejscu montażu ogranicznika;

- zdolność przerwania przez ogranicznik prądu następczego.

W normie wyraźnie stwierdzono, że zastosowane do ochrony ograniczniki przepięć (SPD) powinny spełniać wymagania normy EN 61643-11.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik Dehn Polska