Panele fotowoltaiczne w systemach off-grid

Panele FV są wykorzystywane m.in. jako jedyne źródło zasilania w obiektach oddalonych od sieci elektroenergetycznych. Takie systemy fotowoltaiczne, nazywane off-grid, mogą być instalowane w obiektach stojących samotnie, np. w górskich schroniskach lub leśniczówkach. Innym ich zastosowaniem jest zasilanie latarni ulicznych, podświetlanych znaków drogowych oraz reklam.

Panele fotowoltaiczne w systemach off-grid

Panele FV są wykorzystywane m.in. jako jedyne źródło zasilania w obiektach oddalonych od sieci elektroenergetycznych. Takie systemy fotowoltaiczne, nazywane off-grid, mogą być instalowane w obiektach stojących samotnie, np. w górskich schroniskach lub leśniczówkach. Innym ich zastosowaniem jest zasilanie latarni ulicznych, podświetlanych znaków drogowych oraz reklam.

Ponieważ ilość energii produkowanej w panelach FV jest zmienna i zależna od pory doby oraz warunków pogodowych, nieodzowne staje się gromadzenie zapasu energii w akumulatorach. Ponadto panele mogą być wspomagane innymi odnawialnymi źródłami energii, np. energią wiatru.

W skład sytemu wchodzą panele FV, inwerter, regulator ładowania akumulatorów, bateria akumulatorów, przewody łączące oraz aparatura łączeniowa i zabezpieczająca. W panelach FV powstaje prąd stały, który może zasilać bezpośrednio tylko niektóre odbiorniki, np. grzejniki lub lampy LED. Ze względu na zmienną w czasie produkcję energii elektrycznej niezbędne jest jej gromadzenie w zestawie akumulatorów. Pośredniczy w tym procesie regulator ładowania zabezpieczający jednocześnie baterię akumulatorów zarówno przed przeładowaniem, jak i całkowitym rozładowaniem. Czerpana z baterii energia może służyć do zasilania bezpośredniego odbiorników prądu stałego lub za pośrednictwem inwertera DC/AC odbiorników prądu przemiennego wymagających zwykle napięcia 230 V AC.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa