Oświetlenie dynamiczne naśladuje naturalny rytm dobowy

Używanie oświetlenia dynamicznego polecane jest m.in. w biurach, czy szkołach. Dzięki stosowanym w nim elastycznym ustawieniom, światło można dostosować do różnych potrzeb i nastrojów użytkowników.

Oświetlenie dynamiczne naśladuje naturalny rytm dobowy

Używanie oświetlenia dynamicznego polecane jest m.in. w biurach, czy szkołach. Dzięki stosowanym w nim elastycznym ustawieniom, światło można dostosować do różnych potrzeb i nastrojów użytkowników.

System działa na zasadzie automatycznej zmiany temperatury barwowej oraz intensywności natężenia oświetlenia i dostosowywania tych parametrów do pory dnia. Dynamiczne oświetlenie naśladuje naturalny rytm dobowy, do którego przyzwyczajona jest psychika człowieka. Poprzez pozytywny wpływ na nasz zegar biologiczny stymuluje dobre samopoczucie i koncentrację.

Efekt ten uzyskuje się poprzez zmieszanie strumienia świetlnego z dwóch różnych lamp za pomocą specjalnie opracowanej technologii dającej możliwość płynnego mieszania chłodnego i ciepłego światła.

System światła dynamicznego został opracowany przede wszystkim na potrzeby oświetlenia wnętrz biurowych, w których praca odbywa się w dwu okresach przedzielonych przerwą na lunch.

Poza biurami oświetlenie dynamiczne może być stosowane w szkolnictwie, a także w wybranych pomieszczeniach przemysłowych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa