Oscyloskop USB a analizator jakości energii elektrycznej

Które urządzenie jest przydatniejsze w pracy pomiarowca: oscyloskop czy analizator jakości energii elektrycznej? W wielu przypadkach analizator jest urządzeniem lepiej spełniającym wymagania pomiarowców. Istnieją jednak ważne powody, przez które oscyloskop jest masowo wykorzystywany w pomiarach elektrycznych.

Oscyloskop USB a analizator jakości energii elektrycznej

Które urządzenie jest przydatniejsze w pracy pomiarowca: oscyloskop czy analizator jakości energii elektrycznej? W wielu przypadkach analizator jest urządzeniem lepiej spełniającym wymagania pomiarowców. Istnieją jednak ważne powody, przez które oscyloskop jest masowo wykorzystywany w pomiarach elektrycznych.

Pierwszym powodem jest cena. W zakresie pomiarów wykonywanych w sieciach elektroenergetycznych i przy odbiornikach energii elektrycznej nie ma konieczności nabywania skomplikowanych oscyloskopów. Zestaw oscyloskop + sondy pomiarowe do wykonania pomiarów pozwalających na diagnozowanie bardzo dużego spectrum problemów występujących w sieciach elektrycznych powinien zmieścić się w kwocie 4 tys. zł. Za sumę dwa razy większą nie jesteśmy praktycznie w stanie kupić nawet jednofazowego analizatora jakości energii elektrycznej. Szczególnie korzystnie przedstawiają się pod względem cenowym oscyloskopy komputerowe. Są one urządzeniami prostszymi niż oscyloskopy standardowe wyposażone w wyświetlacz, w związku z tym ich koszt jest zdecydowanie niższy przy tych samych parametrach

Kolejna zaleta oscyloskopu wiąże się z jego uniwersalnością. Używa się go nie tylko do analizy przebiegów zmiennych. Możemy nim także mierzyć różnego typu zjawiska w sieciach stałoprądowych. Mowa tu np. o pomiarach związanych z akumulatorami, prostownikami i zasilaczami prądu stałego. Takich pomiarów w prosty sposób nie da się zrobić przy użyciu analizatorów jakości energii elektrycznej. Oscyloskop można wykorzystać także do wykonywania pomiarów związanych ze sterowaniem czy telekomunikacją.

Częstotliwość próbkowania sygnału w oscyloskopach jest typowo znacznie większa od częstotliwości próbkowania sygnałów w analizatorach jakości energii elektrycznej. Jeśli więc spodziewamy się, że to, co chcemy zaobserwować, jest zjawiskiem o wysokiej częstotliwości lub krótkim czasie trwania, wtedy z pomocą może przyjść oscyloskop.

Wielu pomiarowców, oceniając oscyloskopy, zauważa, że mają one na ogół bardzo ograniczone możliwości zapisywania (rejestrowania) mierzonych wartości pomiarowych. Wada tej nie mają oscyloskopy komputeroe, które są w stanie w zdecydowanej większości wykorzystywać pamięć komputera.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe:
oscyloskop cyfrowy USB