Oscyloskop pozwala na podstawową diagnostykę połączeń telekomunikacyjnych

Coraz częściej elektroinstalatorzy zajmują się okablowanim i uruchomieniem lokalnych kablowych środków transmisji danych np. BMS (building management system). Niestety w trakcie uruchamiania takich systemów ujawniają się często błędy uniemożliwiające transmisję danych. W tym przypadku do podstawowej diagnostyki połączeń telekomunikacyjnych przydatny okazuje się oscyloskop.

Oscyloskop pozwala na podstawową diagnostykę połączeń telekomunikacyjnych

Coraz częściej elektroinstalatorzy zajmują się okablowanim i uruchomieniem lokalnych kablowych środków transmisji danych np. BMS (building management system). Niestety w trakcie uruchamiania takich systemów ujawniają się często błędy uniemożliwiające transmisję danych. W tym przypadku do podstawowej diagnostyki połączeń telekomunikacyjnych przydatny okazuje się oscyloskop.

Używając oscyloskopu możemy stwierdzić, że np. brakuje elektrycznego połączenia w torze komunikacyjnym lub że pomylono kolejność przewodów przy podłączaniu wiązki. W łatwy sposób stwierdzimy również, że dochodzi do tłumienia sygnału telekomunikacyjnego np. z powodu zastosowania zbyt długiego przewodu lub przewodu o parametrach (pojemność, indukcyjność, rezystancja) tłumiących lub zaburzających sygnał. Na tym jednak możliwości zdecydowanej większości oscyloskopów się kończą.

Niektóre jednak oscyloskopy są w stanie przechwytywać sygnały cyfrowe i dekodować przesyłane dane. Na przykład podłączając oscyloskop do linii transmisji danych, jesteśmy w stanie odczytać na oscyloskopie tekst, który jest w formacie ASCII przesyłany przez tę linię. Oscyloskop pomoże zatem w prosty sposób zdiagnozować problem, jeśli przechwycona transmisja nie zaowocuje przechwyceniem danych dających się odczytać.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki
Słowa kluczowe:
oscyloskop cyfrowy