Opis obiektu w dokumentacji z inwentaryzacji instalacji elektrycznej

Zawarty w dokumentach z inwentaryzacji instalacji elektrycznej opis techniczny powinien zawierać ogólną charakterystykę budynku.

Opis obiektu w dokumentacji z inwentaryzacji instalacji elektrycznej

Zawarty w dokumentach z inwentaryzacji instalacji elektrycznej opis techniczny powinien zawierać ogólną charakterystykę budynku.

Mowa tu o przeznaczeniu budynku, w jakiej okolicy się znajduje – warunki środowiskowe oraz jakie pomieszczenia w nim występują, a co za tym idzie jakiego typu urządzenia w nim pracują i jak mogą być zasilane (np. sieć trakcyjną, stacje trafo., przekształtniki).

Jeśli w budynku używa się pewnych szkodliwych substancji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, również należy o tym wspomnieć. To właśnie z charakterystyki budynku, na którą składają się wymienione wcześniej elementy, wynika taki, a nie inny układ instalacji, rodzaj oraz zastosowane zabezpieczenia, dlatego warto od tego zacząć. W opisie powinna się także znaleźć charakterystyka procesu technologicznego oraz właściwości odbiorników energii elektrycznej – chodzi tu o opisanie, jakie urządzenia oraz jakie odbiorniki występują w danym ciągu technologicznym. One również warunkują występujące w obiekcie rozwiązania zastosowane w instalacji elektrycznej, np. sposób uziemiania instalacji czy wyłączania napięcia.

Ważne jest również zawarcie informacji o zasilaniu obiektu oraz uzasadnieniu takiego, a nie innego zasilania, a także omówienie rozwiązań dotyczących zasilania odbiorników technologicznych: rodzaj i lokalizacja rozdzielnic, sposób prowadzenia przewodów itp. Na dokładne omówienie zasługuje też układ sterowania, sygnalizacja i automatyka oraz blokady.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich