Określanie odstępów separacyjnych według PN-EN 62305-3:2011

W zakresie separacji elektrycznej zewnętrznego LPS edycja Normy PN-EN 62305-3 z roku 2011 korzysta z tego samego wzoru ogólnego co wcześniejsza edycja normy z roku 2006. Niezbędny odstęp separujący zależy od spadku napięcia na najkrótszej drodze od miejsca rozpatrywanego odstępu do uziomu lub do najbliższego połączenia wyrównawczego (rys. 1).

Określanie odstępów separacyjnych według PN-EN 62305-3:2011

W zakresie separacji elektrycznej zewnętrznego LPS edycja Normy PN-EN 62305-3 z roku 2011 korzysta z tego samego wzoru ogólnego co wcześniejsza edycja normy z roku 2006. Niezbędny odstęp separujący zależy od spadku napięcia na najkrótszej drodze od miejsca rozpatrywanego odstępu do uziomu lub do najbliższego połączenia wyrównawczego (rys. 1).

Rys. 1. Odstęp separujący pomiędzy elementem LPS na zewnątrz budynku (przewód odprowadzający) a instalacją wewnętrzną

Elektryczna izolacja pomiędzy elementami LPS (zwodem lub przewodem odprowadzającym) a instalacjami metalowymi i wewnętrznymi systemami może być uzyskana przez zapewnienie pomiędzy nimi odstępu większego niż wymagany odstęp separujący. Ogólne wyrażenie, z którego korzystamy przy obliczaniu odstępu separującego s, ma postać:

gdzie:

ki – współczynnik zależny od wybranej klasy LPS obiektu,

km – zależy od materiału izolacji elektrycznej, dla której liczymy odstęp separujący,

kc – dotyczy podziału prądu pioruna między zwody/przewody odprowadzające – musi być określony indywidualnie dla każdego analizowanego obiektu. Współczynnik zależy od ogólnej liczby n przewodów odprowadzających, ich ułożenia, łączących je przewodów otokowych oraz od typu układu uziomów,

l – mierzona w metrach długość wzdłuż zwodu i przewodu odprowadzającego od punktu, dla którego wyliczamy odstęp separujący, do punktu najbliższego połączenia wyrównawczego lub do uziomu.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik, Dehn Polska

Więcej o określaniu współczynników oraz podejściu uproszczonym i dokładnym do obliczania odstępu s piszemy w 138 aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce”.