Ochrona przepięciowa w systemie M-Bus

Magistrala danych M-Bus jest pomyślana jako system do zdalnego odczytu i przekazu stanów przyłączonych do sieci liczników. Pozwala ona na dokonywanie zdalnych odczytów liczników nawet w bardzo dużych budynkach, bez konieczności wchodzenia do mieszkań lub obsługi jednostek przemysłowych. Można do niej podłączyć różnorodne liczniki mediów: wody, ciepła, gazu, prądu lub też inne odbiorniki z wyjściem impulsowym.

Ochrona przepięciowa w systemie M-Bus

Magistrala danych M-Bus jest pomyślana jako system do zdalnego odczytu i przekazu stanów przyłączonych do sieci liczników. Pozwala ona na dokonywanie zdalnych odczytów liczników nawet w bardzo dużych budynkach, bez konieczności wchodzenia do mieszkań lub obsługi jednostek przemysłowych. Można do niej podłączyć różnorodne liczniki mediów: wody, ciepła, gazu, prądu lub też inne odbiorniki z wyjściem impulsowym.

Dobierając system ochrony przepięciowej dla magistrali M-Bus, należy pamiętać o kilku istotnych szczegółach technicznych, aby źle dobrane elementy ochrony przepięciowej nie spowodowały zakłóceń w pracy całego systemu pomiarowego.

Maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania magistrali wynosi 42 V. Elementy magistrali nie powinny być nigdzie uziemiane. Na rozległość sieci pomiarowej oraz prędkość transmisji danych mają wpływ przyłączone do magistrali urządzenia (ilość), rodzaj kabli, zastosowane środki ochrony.

Suma wszystkich przewodów, przyłączonych urządzeń, ochronny diod i warystorów stanowi dla danego odcinka magistrali pewną pojemność, która ma wpływ na przepustowość transmisji danych.

Rys. 1. Przykład sieci pomiarowej z magistralą M-Bus

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik,
Dehn Polska