Ochrona przed porażeniem w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi

Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi to m.in. hydrofornie, wymiennikownie ciepła, kotłownie, pralnie, kanały rewizyjne itp.

Ochrona przed porażeniem w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi

Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi to m.in. hydrofornie, wymiennikownie ciepła, kotłownie, pralnie, kanały rewizyjne itp.

Otaczają je metalowe lub przewodzące części, których dotknięcie powierzchnią ciała jest prawdopodobne, a możliwość przerwania tego dotyku – ograniczona.

W przestrzeniach tych obowiązują następujące podstawowe zasady w zakresie ochrony przeciwporażeniowej:

  • narzędzia ręczne i przenośne urządzenia pomiarowe należy zasilać bardzo niskim napięciem (obwód SELV) lub indywidualnie z transformatora separacyjnego. Zaleca się stosowanie urządzeń o II klasie ochronności. Jeżeli stosowane jest urządzenie o I klasie ochronności, to powinno ono mieć co najmniej uchwyt wykonany z materiału izolacyjnego lub pokryty materiałem izolacyjnym,
  • lampy ręczne należy zasilać bardzo niskim napięciem (obwód SELV),
  • urządzenia zainstalowane na stałe należy chronić przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, wraz z wykonaniem dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych albo zasilać indywidualnie z transformatora separacyjnego lub bardzo niskim napięciem (obwód SELV),
  • źródła napięcia zasilającego należy instalować na zewnątrz przestrzeni ograniczonych powierzchniami przewodzącymi,

przy stosowaniu uziemień funkcjonalnych niektórych urządzeń zainstalowanych na stałe (np. aparatów pomiarowych i sterowniczych) należy wykonać dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne, łączące wszystkie części przewodzące dostępne i części przewodzące obce z uziemieniem funkcjonalnym.

 

mgr inż. Andrzej Boczkowski

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych