Ochrona przeciwporażeniowa – izolowanie stanowiska

Izolowanie stanowiska jest środkiem ochrony przy uszkodzeniu. Ma zapobiegać jednoczesnemu dotknięciu przez człowieka części, które mogą być o różnym potencjale na skutek uszkodzenia izolacji podstawowej części czynnych. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania jednego ze środków ochrony podstawowej.

Ochrona przeciwporażeniowa – izolowanie stanowiska

Izolowanie stanowiska jest środkiem ochrony przy uszkodzeniu. Ma zapobiegać jednoczesnemu dotknięciu przez człowieka części, które mogą być o różnym potencjale na skutek uszkodzenia izolacji podstawowej części czynnych. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania jednego ze środków ochrony podstawowej.

Części przewodzące dostępne powinny być tak rozmieszczone, aby w normalnych warunkach osoby nie dotknęły jednocześnie:

  • dwóch części przewodzących dostępnych lub
  • części przewodzącej dostępnej i części przewodzącej obcej, jeżeli te części w wyniku uszkodzenia izolacji podstawowej lub części czynnej mogą znaleźć się pod różnymi potencjałami.

Na izolowanym stanowisku nie powinno być przewodu ochronnego.

Rezystancja izolacyjnych podłóg i ścian w każdym punkcie pomiaru nie powinna być mniejsza niż:

  • 50 kΩ, jeżeli nominalne napięcie instalacji nie przekracza 500 V lub
  • 100 kΩ, jeżeli nominalne napięcie instalacji przekracza 500 V.

Jeżeli w każdym punkcie rezystancja jest mniejsza od wymienionej wartości to ze względu na ochronę przed porażeniem elektrycznym podłogi i ściany są uważane za części przewodzące obce.

Autor: mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych