Obliczenia i schematy w dokumentach z inwentaryzacji

W dokumentacji technicznej powstałej w wyniku inwentaryzacji instalacji elektrycznej powinny się znaleźć wszelkie niezbędne obliczenia techniczne, schematy i rysunki techniczne.

Obliczenia i schematy w dokumentach z inwentaryzacji

W dokumentacji technicznej powstałej w wyniku inwentaryzacji instalacji elektrycznej powinny się znaleźć wszelkie niezbędne obliczenia techniczne, schematy i rysunki techniczne.

W obliczeniach należy uwzględnić: bilans mocy, obliczenia parametrów, jakie zadecydowały do zastosowaniu danych urządzeń bądź wskazują na zastosowanie innych, natężenie oświetlenia, a także obliczenia dotyczące prawdopodobieństwa zagrożenia piorunowego.

Zamieszczenie odpowiednich dla danego obiektu obliczeń pozwoli także na wykrycie ewentualnych niezgodności, które mogą być przyczyną nieprawidłowego lub nieekonomicznego działania urządzeń.

Jako ostatnią czynność tworzymy główną część inwentaryzacji, a więc schematy i rysunki techniczne. Powinny one być wykonane w formacie umożliwiającym bezproblemowe ich odczytanie. W opracowaniu powinny się znaleźć rysunki przedstawiające: plany sytuacyjne, schematy strukturalne zasilania obiektu i rozdzielnic, schematy blokad układu sterowania, schematy zasadnicze sterowania i sygnalizacji, sterowania poszczególnymi rodzajami oświetlenia oraz pomiaru energii elektrycznej.

Powinny się tam znaleźć także schematy strukturalne rozdzielnic, schematy albo tablice połączeń wewnętrznych, rysunki konstrukcyjne prefabrykatów wykonywanych według rozwiązań indywidualnych – jeśli takie występują – oraz wykaz tabliczek opisowych wraz z ich treścią. Poza tym należy przedstawić za pomocą rysunków: schematy połączeń zewnętrznych między elementami funkcjonalnymi instalacji i urządzeń, schematy przyłączeń, plany instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnej i oświetleniowej, plany oświetlenia zewnętrznego, a także plan instalacji odgromowej budynku.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich