Obliczanie odstępów separujących wspomagane komputerowo

W przypadku obiektów z symetrycznym rozmieszczeniem siatki zwodów na dachu i pojedynczą nadbudówką obliczanie odstępu separującego nie stanowi większych problemów. W bardziej skomplikowanych sytuacjach warto skorzystać z uwagi do punktu 63.3. Normy 62305-3:2011 PN-EN 62305-3:2011 „Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia”. Podano w niej, że w celu obliczenia współczynników kc dla poszczególnych przewodów można zastosować numeryczne programy sieciowe.

Obliczanie odstępów separujących wspomagane komputerowo

W przypadku obiektów z symetrycznym rozmieszczeniem siatki zwodów na dachu i pojedynczą nadbudówką obliczanie odstępu separującego nie stanowi większych problemów. W bardziej skomplikowanych sytuacjach warto skorzystać z uwagi do punktu 63.3. Normy 62305-3:2011 PN-EN 62305-3:2011 „Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia”. Podano w niej, że w celu obliczenia współczynników kc dla poszczególnych przewodów można zastosować numeryczne programy sieciowe.

Do obliczeń warto wykorzystywać programy symulacyjne realizujące obliczenia do obwodów elektrycznych, np. PSpice, LTSspice, MicroCap.

Na rynku dostępne są też programy wspomagające obliczenia odstępu separującego opracowane przez firmy zajmujące się ochroną odgromową. Dostępne są programy bardziej rozbudowane, korzystające z obliczeń sieciowych metodą potencjałów węzłowych (DEHN, Aix-Thor) lub prostsze, korzystające z szablonów przedstawionych w normie EN 62305-3 (Hakel, Elko-Bis).

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik, Dehn Polska