O systemach alarmowych na zewnątrz obiektu mówi Norma Obronna

Czwarty arkusz Normy Obronnej NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowezawiera unikalne dla projektantów w Polsce informacje na temat projektowania ochrony zewnętrznej obiektów. Normy PN-EN dotyczą bowiem tylko systemów alarmowych wewnątrz obiektów z uwzględnieniem tego, że część urządzeń może być montowana na zewnątrz.

O systemach alarmowych na zewnątrz obiektu mówi Norma Obronna

Czwarty arkusz Normy Obronnej NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowezawiera unikalne dla projektantów w Polsce informacje na temat projektowania ochrony zewnętrznej obiektów. Normy PN-EN dotyczą bowiem tylko systemów alarmowych wewnątrz obiektów z uwzględnieniem tego, że część urządzeń może być montowana na zewnątrz.

W normie NO-04-A004-4:2016  jest podany podział na cztery strefy ochrony:

              peryferyjna – poza ogrodzeniem, zwykle niewyposażona w urządzenia alarmowe, wymagany pas o szerokości 25 m bez zasłaniającej roślinności,

              zewnętrzna obwodowa – obszar między ogrodzeniem zewnętrznym a wewnętrznym – systemy ogrodzeniowe, nadziemne i podziemne,

              zewnętrzna bezpośrednia – obszar o szerokości 15 m przyległy do budynków, gdzie montowane są zarówno systemy alarmowe, jak i kamery,

              wewnętrzna – obszar wewnątrz budynków razem ze wszystkimi otworami, gdzie montuje się systemy ochrony elektronicznej.

Wprowadzone są pojęcia dotyczące telewizyjnych systemów nadzoru i telewizyjnych systemów nadzoru z wizyjną detekcją ruch.

W podrozdziale „Parametry funkcjonalne” umieszczono wymagania dla klasy klimatycznej urządzeń i podano zakres pracy od -40° do +50°C, wymagania na odporność na przepięcia, zdefiniowano minimalne zasięgi w złych warunkach atmosferycznych dla czujek pasywnych podczerwieni i czujek mikrofalowych.

W podrozdziale „Wymagania techniczne i sposoby instalowania” zebrane są w czterech tabelach wymagania dla czujek i systemów ochrony zewnętrznej z przypisaniem ich do stosowania w odpowiedniej strefie.

Autor: Stefan Jerzy Siudalski specjalista do spraw ochrony, przez wiele lat biegły sądowy z dziedziny ochrony mienia