Napięcia stosowane w pomiarach rezystancji izolacji

Podstawowym pomiarem, który pozawala na ocenę stanu izolacji instalacji i urządzeń jest zmierzenie rezystancji izolacji. Najczęściej stosowanym napięciem probierczym jest wtedy napięcie stałe. Pomiar wykonuje się na ogół przy wartościach napięciach: 250 V, 500 V, 1000 V i 2500 V, co odpowiednio przekłada się na zakresy pomiarowe: 50 MΩ, 200 MΩ, 1 GΩ, 20 GΩ.

Napięcia stosowane w pomiarach rezystancji izolacji

Podstawowym pomiarem, który pozawala na ocenę stanu izolacji instalacji i urządzeń jest zmierzenie rezystancji izolacji. Najczęściej stosowanym napięciem probierczym jest wtedy napięcie stałe. Pomiar wykonuje się na ogół przy wartościach napięciach: 250 V, 500 V, 1000 V i 2500 V, co odpowiednio przekłada się na zakresy pomiarowe: 50 MΩ, 200 MΩ, 1 GΩ, 20 GΩ.

Wartości napięcia probierczego skorelowane są z napięciem nominalnym badanego obwodu. Czyli napięcia 250 V użyjemy do badania izolacji obwodów niskonapięciowych SELV i PELV. Napięcie 500 V będzie wykorzystywane przy badaniu obwodów o napięciu nominalnym do 500 V oraz sieci FELV. Sieci o napięciu nominalnym powyżej 500 V wykorzystują napięcie 1000 V. Napięcie 2500 V stosowane jest dość rzadko, np. gdy badane są kable ułożone w ziemi.

Napięcie probiercze przykładane jest do badanego systemu izolacji na dość długi czas. Sugeruje się, że powinno to być nie mniej niż 30 sekund, warto jest jednak poczekać ponad 1 minutę, aż wszystkie zjawiska przejściowe obecne w badanym elemencie przestaną wpływać na pomiar.

Pamiętać także należy, że na wynik pomiaru mają wpływ: temperatura, wilgotność czy stopień zanieczyszczenia badanych urządzeń czy instalacji. W związku z tym warto jest zadbać o to, żeby pomiar był powtarzany w podobnych warunkach.

Wykonanie pomiaru musi odbywać się w specjalnych warunkach. Urządzenia muszą być odłączone od napięcia, jeśli testowana jest izolacja instalacji elektrycznej, należy zapewnić odłączenie odbiorników, które w wyniku badania mogą zostać uszkodzone. Ponadto należy zapewnić bezpieczeństwo osób.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej