Najważniejsze parametry zmiennoobrotowych układów napędowych

Zasadniczym parametrem jest napięcie znamionowe układu. Musi ono być odpowiednio dobrane zarówno po stronie sieci, jak i po stronie silnika. Pamiętać też trzeba o częstotliwości napięcia zasilającego. Ważnym parametrem jest moc, która jest definiowana jako moc czynna silnika, który może być przyłączony do wyjścia energoelektronicznego przemiennika częstotliwości.

Najważniejsze parametry zmiennoobrotowych układów napędowych

Zasadniczym parametrem jest napięcie znamionowe układu. Musi ono być odpowiednio dobrane zarówno po stronie sieci, jak i po stronie silnika. Pamiętać też trzeba o częstotliwości napięcia zasilającego. Ważnym parametrem jest moc, która jest definiowana jako moc czynna silnika, który może być przyłączony do wyjścia energoelektronicznego przemiennika częstotliwości.

Dodatkowo specyfikowany jest także na ogół minimalny współczynnik mocy silnika cos (φ), który obserwowany będzie przy osiągnięciu przez silnik mocy nominalnej. Producenci definiują także moce w różnych przeciążeniowych warunkach pracy. Chodzi tu np. o moc w trybie Heavy Duty (HD). Informuje on o tym, o jakiej mocy znamionowej silnik może być przyłączony do przemiennika częstotliwości tak, żeby można byłoby przeciążyć ten napęd do 180% mocy nominalnej w czasie nie dłuższym niż 10 sekund i nie częściej niż co 10 minut. Różni producenci podają różne wartości zarówno mocy podczas przeciążenia, jak i okresów, w których to przeciążenie może występować.

Innym parametrem jest tak zwana moc w trybie ND (Normal Duty), mowa tu o przeciążeniu układu napędowego do 150% mocy nominalnej na czas 1 minuty, nie częściej niż raz na 10 minut. Na ogół Normal Duty jest równe mocy podawanej w tabliczce znamionowej. Innym parametrem jest Light Duty i dotyczy mocy układu napędowego, którego nie wolno przeciążyć o więcej niż do poziomu 10% od podawanego poziomu mocy przez dłużej niż 1 minutę każdych 30 minut.

Bazując na tych parametrach oraz wiedzy, w jakim trybie będzie pracować nasz układ, można dokonać dość znacznych oszczędności, wybierając na przykład układ zgodnie z mocą HD, gdy mamy do czynienia z częstymi i silnymi przeciążeniami napędu. Oszczędności uzyskamy też, jeśli wykorzystamy przekształtnik zgodnie z mocą LD, gdy nie dochodzi w nim do przeciążeń. Może okazać się, że korzystając z tych parametrów, wykorzystamy napędowy układ o mniejszej mocy znamionowej (ND), niż wydawać by się mogło np. z zapotrzebowania na moc układu mechanicznego.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki