Na czym polega koncepcja strefowej ochrony przeciwprzepięciowej?

Podstawą strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej jest stopniowa redukcja wartości przepięć do akceptowalnego poziomu w danej strefie, zanim dotrą do urządzenia końcowego i będą mogły wyrządzić w nim szkody. W celu realizacji tego zadania obiekt budowlany, a zatem i instalacje elektryczne i elektroniczne w tym obiekcie podzielone są na strefy ochrony odgromowej (LPZ), w których występuje określony stopień narażenia urządzeń na działanie:

Na czym polega koncepcja strefowej ochrony przeciwprzepięciowej?

Podstawą strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej jest stopniowa redukcja wartości przepięć do akceptowalnego poziomu w danej strefie, zanim dotrą do urządzenia końcowego i będą mogły wyrządzić w nim szkody. W celu realizacji tego zadania obiekt budowlany, a zatem i instalacje elektryczne i elektroniczne w tym obiekcie podzielone są na strefy ochrony odgromowej (LPZ), w których występuje określony stopień narażenia urządzeń na działanie:

  • napięć i prądów udarowych, które mogą wystąpić w napowietrznych liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia,
  • napięć i prądów udarowych w liniach przesyłu sygnałów,
  • impulsowego pola elektromagnetycznego.

Strefa ochronna LPZ jest przestrzenią, w której znajdują się urządzenia o określonej wytrzymałości na oddziaływanie piorunowych impulsów elektromagnetycznych.

Do redukcji wartości przepięć służą ograniczniki przepięć instalowane na granicy stref.Warunkiem skutecznego działania ograniczników jest ich instalacja zgodna z wymaganiami norm w zakresie kompleksowego wyrównania potencjałów łącznie z odpowiednim uziemieniem.

Otoczenie wrażliwych elektrycznych i elektronicznych instalacji zostało podzielone na strefy ochronne EMC. Strefy ochronne ustala się zgodnie z wytrzymałością dielektryczną izolacji eksploatowanych w nich przewodów i urządzeń. Urządzenia i przewody o zbliżonej wytrzymałości dielektrycznej powinny być gromadzone w jednym miejscu i przyporządkowane wspólnej strefie ochronnej EMC lub wokół tych urządzeń i instalacji powinna być utworzona wspólna strefa ochronna EMC.

Strefowa koncepcja ochrony przeciwprzepięciowej jest najlepszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym – poniesionych nakładów inwestycyjnych i skuteczności ochrony.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym; wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznych
Słowa kluczowe:
ochrona przepięciowa