Na budowie też powinno być oświetlenie awaryjne

Na terenie budowy występują miejsca, w których zanik napięcia w instalacji zasilającej oprawy oświetlenia podstawowego powoduje poważne zagrożenie dla pracujących w nich ludzi. Z tego względu niezbędne jest w takich przypadkach stosowanie oświetlenia awaryjnego.

Na budowie też powinno być oświetlenie awaryjne

Na terenie budowy występują miejsca, w których zanik napięcia w instalacji zasilającej oprawy oświetlenia podstawowego powoduje poważne zagrożenie dla pracujących w nich ludzi. Z tego względu niezbędne jest w takich przypadkach stosowanie oświetlenia awaryjnego.

Powinno ono być zgodne z dwiema polskimi normami: PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne (nowa wersja, ale po angielsku to PN-EN 1838:2013-11) oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Czy ma to być tylko oświetlenie ewakuacyjne, czy też oświetlenie zapasowe, umożliwiające dokończenie wykonywanych czynności, zależy od konkretnej sytuacji, jaka występuje na danym terenie lub w miejscu. Należy przy tym pamiętać, że drogi umożliwiające pracownikom ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń znajdują się także we wznoszonych czy też remontowanych budynkach.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
oświetlenie awaryjne