Metodologia wykonywania diagnostyki pracy baterii kondensatorowej w sieci elektrycznej

W celu zdiagnozowania możliwych problemów pojawiających się w baterii kondensatorów kompensacyjnych warto posłużyć się analizatorem jakości energii elektrycznej.

Metodologia wykonywania diagnostyki pracy baterii kondensatorowej w sieci elektrycznej

W celu zdiagnozowania możliwych problemów pojawiających się w baterii kondensatorów kompensacyjnych warto posłużyć się analizatorem jakości energii elektrycznej.

Zastosowanie pomiaru napięcia pozwoli na oszacowanie jakości energii elektrycznej w sieci, do której przyłączony jest układ kompensacyjny. Może okazać się bowiem, że problemy, które mogą wystąpić w układzie kompensacyjnym, powinny być rozwiązane przez operatora sieci dystrybucyjnej, a nie przez właściciela układu kompensacyjnego. Wśród tych problemów należy głównie skupić się na analizie obecności wyższych harmonicznych w prądzie, na możliwości pojawiania się podskoków napięcia, a także trwałego podwyższania się wartości napięcia.

W dalszej kolejności warto jest zwrócić uwagę na możliwość występowania znaczących wartości asymetrii napięć. W ostatnich czasach na sile przybiera także zjawisko pojawiania się tzw. interharmonicznych.

Zastosowanie pomiaru prądu, szczególnie w przypadku gdy każdy z członów kompensatora ma własny pomiar prądu, pozwala na dokładną analizę zjawisk mogących doprowadzać do przegrzania, czy mechanicznego uszkodzenia się kondensatorów w baterii. Mowa tu o trzech zasadniczych grupach problemów:

  • przekroczeniu wartości skutecznej prądu dopuszczalnej dla zastosowanych kondensatorów związanej z podwyższaniem się wartości napięcia sieci i/lub występowaniem wyższych harmonicznych czy interhamornicznych w napięciu,
  • występowaniu wyższych harmonicznych w prądzie, które powodować mogą szybsze przegrzewanie się kondensatora i szybsze jego uszkadzanie na skutek zwiększonych strat wywoływanych przez efekty związane z przepływem prądu wysokiej częstotliwości pomimo np. nieprzekroczenia wartości skutecznej prądu,
  • występowaniem prądów udarowych na skutek wykonywania łączeń członów baterii kompensacyjnej lub wskutek występowania podskoków czy szpilek napięcia.

Aby prowadzone badania były miarodajne, należy je przeprowadzić co najmniej przez tydzień w przypadku obiektów biurowych i mieszkalnych. W stosunku do obiektów przemysłowych czas trwania badania trzeba odpowiednio dobrać do charakterystyki pracy zakładu. W każdym z tych przypadków warto przed wykonaniem badań przeanalizować, jaki jest najgorszy scenariusz pracy obiektu w kontekście obecności odkształceń w napięciu zasilającym.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki