Ładunki elektrostatyczne mogą źle wpływać na urządzenia i organizm człowieka

Ze zjawiskami związanymi z elektrycznością statyczną spotykamy się w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Mają one ujemny wpływ także na wiele procesów technologicznych w przemyśle.

Ładunki elektrostatyczne mogą źle wpływać na urządzenia i organizm człowieka

Ze zjawiskami związanymi z elektrycznością statyczną spotykamy się w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Mają one ujemny wpływ także na wiele procesów technologicznych w przemyśle.

Do najistotniejszych zakłóceń wywołanych ładunkami elektrostatycznymi należy:

  • przyciąganie cząsteczek pyłów przez naelektryzowane powierzchnie, w konsekwencji ich szybsze brudzenie się. Przyciąganie pyłów jest tak silne, że powstają niejednokrotnie trwałe zanieczyszczenia obić, wykładzin i przedmiotów użytkowych, zwłaszcza wykonanych z tworzyw sztucznych. Próby czyszczenia przez pocieranie suchą tkaniną (np. ściereczką do kurzu) dają odwrotny do zamierzonego skutek, gdyż przez pocieranie proces elektryzacji pogłębia się i w konsekwencji materiał silniej przyciąga cząsteczki zanieczyszczeń;
  • zlepianie się i skręcanie folii, papieru, tkanin, itp. Szczególnie uciążliwe jest to przy tapetowaniu, wykonywaniu obić itp., a również w wielu procesach produkcyjnych;
  • zlepianie się części odzieży, głównie bielizny wykonanej z tworzyw sztucznych;
  • zaburzenia w funkcjonowaniu sprzętu elektronicznego, w tym komputerów (w wyniku niszczenia elementów mikroelektroniki);
  • zakłócenia w odbiorze i przetwarzaniu sygnałów w urządzeniach łączności.

Długotrwałe występowanie zjawiska może także negatywnie oddziaływać na organizm człowieka.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski
członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa