Kwalifikacje, które muszą mieć osoby sprawdzające LPS obiektów zagrożonych wybuchem

Załącznik D do Normy PN-EN 62305-3:2011 Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia dotyczy urządzeń piorunochronnych dla obiektów zagrożonych wybuchem. W drugiej edycji załącznika pojawił się zupełnie nowy punkt D6 na temat sprawdzania i konserwacji.

Kwalifikacje, które muszą mieć osoby sprawdzające LPS obiektów zagrożonych wybuchem

Załącznik D do Normy PN-EN 62305-3:2011 Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia dotyczy urządzeń piorunochronnych dla obiektów zagrożonych wybuchem. W drugiej edycji załącznika pojawił się zupełnie nowy punkt D6 na temat sprawdzania i konserwacji.

Została w nim zwrócona uwaga na niezbędne kwalifikacje personelu podejmującego prace kontrolne lub konserwacyjne urządzenia piorunochronnego. Roboty te winien wykonywać personel legitymujący się niezbędnym wyszkoleniem i doświadczeniem oraz posiadający zezwolenie na wykonanie czynności związanych z konserwacją, sprawdzaniem i przeprowadzaniem prób LPS w obiektach zagrożonych wybuchem. Osoby dokonujące kontroli urządzenia piorunochronnego powinny:

a) posiadać wiedzę techniczną oraz znajomość teoretyczną i praktyczną wymagań dotyczących instalacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz urządzeń piorunochronnych,

b) rozumieć ważność wymagań dotyczących oględzin oraz kompletnego sprawdzania wykonanych na obiekcie urządzeń i instalacji LPS.

Aby zapewnić prawidłowy stan urządzeń zapewniający ich dalsze użytkowanie, należy zastosować jeden z poniższych wymogów:

a) regularnie przeprowadzać okresową kontrolę urządzeń,

b) zapewnić stały nadzór nad urządzeniem przez wykwalifikowany personel, a w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości lub usterek przeprowadzać konserwację.

Norma zwraca też uwagę na konieczność zapewnienia w wystarczającym stopniu niezależności od służb eksploatacyjnych zespołu wykonującego kontrolę LPS. Nie jest jednak wymagane, by jego pracownicy byli członkami zewnętrznej, niezależnej organizacji.

Personel zajmujący się konserwacją LPS powinien zapewnić usunięcie wszystkich nieprawidłowości wykrytych podczas sprawdzania LPS. Naprawę należy wykonać w akceptowalnym czasie, bez odraczania do następnego cyklu utrzymania.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik Dehn Polska
Słowa kluczowe:
instalacja odgromowaLPS