Kontenerowe stacje transformatorowe dla systemów SMART GRID

Wiele firm przystosowuje swoje wyroby do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Takimi elementami są m.in. miejskie, małogabarytowe kontenerowe stacje transformatorowe wyposażone w odpowiednie rozdzielnice SN oraz nN, z możliwością ich zdalnego monitorowania i sterowania.

Kontenerowe stacje transformatorowe dla systemów SMART GRID

Wiele firm przystosowuje swoje wyroby do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Takimi elementami są m.in. miejskie, małogabarytowe kontenerowe stacje transformatorowe wyposażone w odpowiednie rozdzielnice SN oraz nN, z możliwością ich zdalnego monitorowania i sterowania.

W rozdzielnicach tych stacji stosowane są napędy silnikowe łączników, dzięki którym możliwe staje się lokalne oraz zdalne załączanie i wyłączanie poszczególnych aparatów. Stan pracy aparatury jest sygnalizowany za pośrednictwem styków pomocniczych zainstalowanych we wszystkich newralgicznych punktach rozdzielnicy. Umożliwia to zdalne monitorowanie stanu połączeń rozłączników, wyłączników uziemników, stanu gazu SF6 itp.

Następnym ważnym elementem składowym każdej stacji jest rozdzielnica nN wyposażona na odpływach w rozłączniki bezpiecznikowe z modułami kontroli stanu aparatu, jak również samych wkładek bezpiecznikowych. W rozdzielnicy w polu zasilania oraz na każdym odpływie istnieje możliwość zamontowania układów pomiarowych, dzięki którym możliwa staje się kontrola oraz bilansowanie zużywanej energii przez poszczególnych odbiorców. Informacje te mogą być przesyłane do systemu dyspozytorskiego.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa