Kolektory hybrydowe to wydajniejsze wykorzystanie energii słonecznej

Kolektory hybrydowe, produkujące jednocześnie energię elektryczną i energię cieplną, lepiej wykorzystują promieniowanie słoneczne niż oddzielne ogniwa fotowoltaiczne oraz baterie grzewcze.

Kolektory hybrydowe to wydajniejsze wykorzystanie energii słonecznej

Kolektory hybrydowe, produkujące jednocześnie energię elektryczną i energię cieplną, lepiej wykorzystują promieniowanie słoneczne niż oddzielne ogniwa fotowoltaiczne oraz baterie grzewcze.

Sprawne ogniwa fotowoltaiczne zamieniają około 15% energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Pozostaje 85% przynajmniej do częściowego wykorzystania przy wytwarzaniu energii cieplnej. W hybrydowych kolektorach słonecznych osiąga się łączną sprawność energetyczną w granicach 70–80%.

Kolektory hybrydowe PVT (ang. Photovoltaic Thermal) są najczęściej połączeniem płaskiego panelu fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym. Taka konstrukcja zapewnia lepsze wykorzystanie powierzchni, na której umieszczona jest instalacja hybrydowa.

Do zalet kolektorów hybrydowych zalicza się przede wszystkim chłodzenie ogniw, co zwiększa ich wydajność przy wytwarzaniu energii elektrycznej, a także wydłuża okres ich użytkowania. Przepływający przez kolektor płyn chłodzący nie tylko odprowadza ciepło z części fotowoltaicznej, ale jednocześnie dostarcza energię, która może być wykorzystana do podgrzania wody użytkowej lub do wspomagania ogrzewania wnętrz.

W obecnie stosowanych konstrukcjach niedogodność stanowi niski transfer ciepła z ogniw do absorbera odbierającego ciepło, co znacznie ogranicza możliwości odzysku energii cieplnej.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa