Jakim warunkom powinny odpowiadać części zamienne do urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym?

Zwykle czynności naprawcze i remontowe zmierzające do przywrócenia urządzeniu w wykonaniu przeciwwybuchowym pełnej sprawności technicznej polegają na wymianie części i podzespołów uszkodzonych na nowe. Części zamienne i podzespoły powinny być uzyskiwane od producenta lub z innych źródeł rekomendowanych przez wytwórcę urządzenia.

Jakim warunkom powinny odpowiadać części zamienne do urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym?

Zwykle czynności naprawcze i remontowe zmierzające do przywrócenia urządzeniu w wykonaniu przeciwwybuchowym pełnej sprawności technicznej polegają na wymianie części i podzespołów uszkodzonych na nowe. Części zamienne i podzespoły powinny być uzyskiwane od producenta lub z innych źródeł rekomendowanych przez wytwórcę urządzenia.

Niektóre części zamienne mogą występować jako typowe części zamienne, np. łożyska do silników elektrycznych, inne jako podzespoły Ex, np. dławnice kablowe, tabliczki zaciskowe, przyciski sterujące, części elektroniczne. Części i podzespoły ATEX powinny być oznakowane. Oznakowanie powinno zawierać:

  • − nazwę i adres producenta,
  • − oznaczenie typu,
  • − symbol Ex,
  • − symbol zastosowanego rodzaju budowy przeciwwybuchowej,
  • − symbol grupy urządzenia elektrycznego, do którego część lub podzespół jest przeznaczony,
  • − nazwę lub oznakowanie certyfikatu,
  • − symbol „U”
  • oraz w miarę potrzeby dalsze oznakowania.

Części zamienne powszechnego użytku, np. łożyska, śruby, nakrętki, podkładki itp., nie mogą być nabyte od przypadkowych dostawców, niekiedy bowiem muszą one spełniać dodatkowe wymagania, np. materiałowe czy wytrzymałościowe stawiane przez producentów urządzeń przeciwwybuchowych. Parametry tych elementów podawane są w wykazach części zamiennych, najlepiej więc kupować je u producenta urządzeń przeciwwybuchowych lub ze źródeł przez niego rekomendowanych. Jeżeli używane są śruby zastępcze, to powinny one być tego samego typu, z takiego samego materiału, o takiej samej średnicy i długości i wytrzymałości mechanicznej oraz mieć taki sam gwint jak śruby oryginalne. Podkładki pod łby śrub i nakrętek muszą w pełni odpowiadać oryginalnym. Elementy uszczelniające muszą być zgodne ze specyfikacją części zamiennych urządzenia.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym