Jakie zadanie pełni ochrona przeciwprzepięciowa?

Zadaniem wewnętrznej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej jest ograniczanie różnic potencjałów w instalacjach doprowadzonych do obiektu budowlanego oraz wyrównywanie potencjałów wewnątrz obiektu. Wypełnienie tego zadania spowoduje − w przypadku bezpośredniego wyładowania w obiekt, że potencjał wszystkich instalacji będzie wzrastać do wartości odpowiadającej wzrostowi potencjału instalacji uziemiającej i nie powstaną różnice potencjałów wewnątrz obiektu.

Jakie zadanie pełni ochrona przeciwprzepięciowa?

Zadaniem wewnętrznej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej jest ograniczanie różnic potencjałów w instalacjach doprowadzonych do obiektu budowlanego oraz wyrównywanie potencjałów wewnątrz obiektu. Wypełnienie tego zadania spowoduje − w przypadku bezpośredniego wyładowania w obiekt, że potencjał wszystkich instalacji będzie wzrastać do wartości odpowiadającej wzrostowi potencjału instalacji uziemiającej i nie powstaną różnice potencjałów wewnątrz obiektu.

Ochrona przeciwprzepięciowa jest obligatoryjna w myśl postanowień rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Przepięciemnazywa się krótkotrwały wzrost napięcia występujący między przewodami lub między przewodami a ziemią w szeroko pojętych instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, przekraczający wartość napięcia znamionowego urządzeń lub przewodów. Źródłami przepięć mogą m.in. być: wyładowania atmosferyczne, czynności łączeniowe lub wyładowania elektryczności statycznej. Szczególnie czułe na działania napięć udarowych są urządzenia elektroniczne. Uszkodzeniom mogą ulegać urządzenia techniczne (sprzęt), oprogramowanie oraz zmagazynowane w pamięciach dane. Te spowodowane przepięciami mogą być przyczyną przestojów linii technologicznych i wynikających stąd dodatkowych strat, ale przede wszystkim wybuchów i pożarów.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym