Jakie urządzenia będą mogły odłączać liczniki inteligentne?

Zarządzenia popytem energii elektrycznej przy wykorzystaniu liczników inteligentnych może przyjmować dość drastyczną formę. Istnieją bowiem liczniki, które umożliwiają odciążenie lub całkowite odłączenie instalacji od zasilania, w przypadku gdy występuje deficyt mocy na rynku energii.

Jakie urządzenia będą mogły odłączać liczniki inteligentne?

Zarządzenia popytem energii elektrycznej przy wykorzystaniu liczników inteligentnych może przyjmować dość drastyczną formę. Istnieją bowiem liczniki, które umożliwiają odciążenie lub całkowite odłączenie instalacji od zasilania, w przypadku gdy występuje deficyt mocy na rynku energii.

W Polsce takie podejście nie jest jeszcze stosowane. Natomiast liczyć się należy z tym, że w kolejnych latach zainteresowanie spółek dystrybucyjnych tym tematem będzie rosnąć, co może także spowodować wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, które pozwolą wprowadzić bonifikaty pieniężne dla użytkowników gotowych na odłączanie części odbiorników w stanach deficytów mocy wytwórczej.

Zastosowanie tego typu licznika stwarza dla instalatora i osoby eksploatującej obiekt spore wyzwanie. Konieczne jest bowiem wyselekcjonowanie grupy odbiorników, które będą podlegać wyłączeniu. Grupa ta powinna nie tylko nie sprawiać nam kłopotu w trakcie eksploatacji obiektu, w przypadku gdy zostanie odłączona (przykładem może być oświetlenie korytarzy i schodów), ale także muszą to być urządzenia odporne na nagłe wyłączenie i załączenie źródła zasilania. Urządzenia wrażliwe na takie odłączenia to najczęściej elektronika użytkowa i nowoczesne sterowane elektronicznie urządzenia AGD.

Nasuwa się więc pytanie, co instalator może podłączyć do linii zasilających podlegających wyłączeniu. Odpowiedź nie jest prosta, ale w związku z dużą energochłonnością należy rozważać odłączanie elektrycznych urządzeń grzewczych lub chłodzących. Mowa tu np. o rezystorach grzewczych podłogowych czy chłodziarkach i zamrażarkach, szczególnie starego typu, które są kompletnie niewrażliwe na zaniki napięcia, a konsumują znaczne ilości energii.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki