Jakie są zadania projektanta systemu oświetleniowego

Niezależnie od zastosowanego do obliczeń rodzaju programu, rolą projektanta oświetlenia jest podjęcie odpowiednich decyzji i wykonanie następujących czynności:

Jakie są zadania projektanta systemu oświetleniowego

Niezależnie od zastosowanego do obliczeń rodzaju programu, rolą projektanta oświetlenia jest podjęcie odpowiednich decyzji i wykonanie następujących czynności:

- przeanalizowanie charakteru obiektu oraz wykonywanych w nim prac,

- określenie pól zadania pracy wzrokowej i pól bezpośredniego otoczenia,

- określenie wymagań oświetleniowych na podstawie danych zaczerpniętych z Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,

- wybranie typów opraw i źródeł światła,

- w uzgodnieniu z przyszłym użytkownikiem obiektu opracowanie planu konserwacji,

- na podstawie ustaleń dotyczących zabiegów konserwacyjnych obliczenie współczynników utrzymania (zapasu),

- szacunkowe określenie liczby potrzebnych opraw i źródeł światła,

- wstępne rozmieszczenie opraw na planie pomieszczenia

- wykonanie dokładnych obliczeń rozkładu natężenia oświetlenia i jego równomierności oraz porównanie wyników z wymaganiami normy,

- wykonanie obliczeń wskaźnika UGR,

- dokonanie ewentualnej korekty liczby lub/i rozmieszczenia opraw względnie typów lub mocy źródeł światła,

- wykonanie powtórnych obliczeń sprawdzających prawidłowość wprowadzonych zmian,

- ostateczne rozmieszczenie opraw oświetleniowych na planach pomieszczeń,

- załączenie wyników końcowych obliczeń do dokumentacji.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP