Jakie są przyczyny fałszywych alarmów powodowanych przez różne rodzaje czujek pożarowych

Fałszywe alarmy pożarowe są niebezpieczne, gdyż powodują zbędne wzywanie straż pożarnej, mogą spowodować uruchomienie automatycznych systemów gaśniczych, wstrzymanie procesów technologicznych i ewakuację personelu, powodują obojętność pracowników na sygnalizację pożaru.                              

Jakie są przyczyny fałszywych alarmów powodowanych przez różne rodzaje czujek pożarowych

Fałszywe alarmy pożarowe są niebezpieczne, gdyż powodują zbędne wzywanie straż pożarnej, mogą spowodować uruchomienie automatycznych systemów gaśniczych, wstrzymanie procesów technologicznych i ewakuację personelu, powodują obojętność pracowników na sygnalizację pożaru.                              

Czujki dymu. Fałszywe alarmy czujek dymu mogą być inicjowane przez różne zanieczyszczenia powietrza, m.in. przez dymy (niepożarowe), parę wodną, pyły i aerozole lub włókna. Zanieczyszczenia powietrza mogą występować w czasie normalnych warunków pracy urządzeń technologicznych, wskutek błędnych działań człowieka, np. zapalenie papierosa lub użycie e-papierosa, wystąpienia anormalnych zjawisk środowiskowych. Liniowe optyczne czujki dymu wywołają fałszywy alarm, gdy wiązka światła będzie przypadkowo całkowicie lub częściowo przysłonięta przez działania człowiek lub przelatujące ptaki. Fałszywy alarm może też być wywołany przez silne obce źródła światła – promieniowanie słoneczne, wyładowania atmosferyczne czy lampy błyskowe. Niekiedy przyczyną fałszywego alarmu może być znaczne zawilgocenie powietrza, które wpływa na prąd przepływający w komorze pomiarowej czujnika jonizacyjnego.

Czujki ciepła. Przyczyną fałszywych alarmów wywoływanych przez czujniki ciepła może być niekontrolowany wzrost temperatury powietrza otaczającego czujki powodowany przez urządzenia grzewcze, procesy technologiczne lub światło słoneczne. W przypadku czujek różniczkowych fałszywy alarm może być wywołany przez szybkie zmiany temperatury powietrza.

Czujki płomienia. Czujki płomienia wykrywające promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez płomień mogą reagować na wszelkiego rodzaju źródła promieniowania nadfioletowego, np. błyskawice, promieniowanie jonizujące, lampy UV lub kwarcowe lampy halogenkowe. Czujki płomienia pracujące w podczerwieni mogą wszcząć alarm, jeżeli światło słoneczne będzie zmodulowane, np. przez poruszające się gałęzie drzew.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego