Jakie są cechy mierników do pomiarów terenowych natężenia oświetlenia i luminancji

Miernikami używanymi do pomiarów terenowych we wnętrzach i w terenie są luksomierze i mierniki luminancji. W tych pomiarach podstawowym elementem jest fotoogniwo.

Jakie są cechy mierników do pomiarów terenowych natężenia oświetlenia i luminancji

Miernikami używanymi do pomiarów terenowych we wnętrzach i w terenie są luksomierze i mierniki luminancji. W tych pomiarach podstawowym elementem jest fotoogniwo.

Zakres pomiarowy współczesnych luksomierzy zawiera się w granicach od 0,01 do 199 000, a nawet 400 000 lx, przy czym podzakresy pomiarowe są wybierane automatycznie, dopasowują się do mierzonych wielkości. Warto zdawać sobie sprawę, że w naturze natężenie oświetlenia rzędu 0,01 lx występuje w ciemną bezksiężycową noc, 100 000 lx zaś w letni słoneczny dzień w pełnym słońcu.

Luksomierze mogą przekazywać wyniki pomiarów do komputera PC. Umożliwia to rejestrację wyników i tworzenie protokołów z badań. Wykorzystując oprogramowanie komputerowe, wartości pomiarowe, by było czytelniejsze, warto przedstawiać graficznie.

Większość luksomierzy można wyposażyć w przystawkę do pomiaru luminancji. Po zamocowaniu na głowicy pomiarowej przystawki i wybraniu z menu przyrządu trybu pomiaru luminancji miernik wyświetla bezpośrednio wartość oraz jednostkę mierzonej wielkości. Pomiar może być wyzwalany z miernika lub bezpośrednio z przystawki.

Do pomiarów luminancji służą również przyrządy specjalistyczne. Można nimi mierzyć luminancję źródeł światła i opraw, a także reklam świetlnych. A także zmierzyć minimalną luminancję źródła światła, określając w ten sposób moment jego wymiany. Zakres pomiarowy mierników luminancji jest bardzo szeroki, od 0,01 do 999900 cd/m². Dla porównania luminancja słońca wynosi około 1600 Mcd/m², a lampy fluorescencyjnej 10000 cd/m².

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP