Jakich urządzeń można użyć do stwierdzenia obecność odkształceń napięcia czy prądu

Podstawowym środkiem szybkiej oceny obecności odkształceń w przebiegach prądów czy napięć jest wizualna ocena przebiegu. Do jej wykonania są potrzebne urządzenia, które przebieg mogą zobrazować.

Jakich urządzeń można użyć do stwierdzenia obecność odkształceń napięcia czy prądu

Podstawowym środkiem szybkiej oceny obecności odkształceń w przebiegach prądów czy napięć jest wizualna ocena przebiegu. Do jej wykonania są potrzebne urządzenia, które przebieg mogą zobrazować.

Podstawowymi tego typu narzędziami są oscyloskopy. Różnią się one między sobą wyposażeniem, liczbą kanałów, oprogramowaniem itp. Obecnie praktycznie standardem staje się wykorzystanie czterech kanałów pomiarowych, ale możliwy jest także zakup oscyloskopów dwukanałowych. Oscyloskopy różnią się od siebie również wielkością ekranu pomiarowego. Im większy jest ekran, tym prostsze i wygodniejsze staje się użytkowanie oscyloskopu. Oscyloskopy różnią się także częstotliwością próbkowania. Typowo zamiast częstotliwości próbkowania oscyloskopy mają podaną maksymalną częstotliwość przebiegu, dla której można je stosować.

Inny przykład urządzeń posiadających możliwość oceny podstawowych parametrów związanych z obecnością odkształceń stanowią rejestratory energii. Urządzenia te nie są na ogół w stanie zaprezentować przebiegu prądu i napięcia, ale mają tabelaryczne zestawienie parametrów, wśród których na ogół przynajmniej możemy odnaleźć całkowity współczynnik odkształceń THD.

Kolejna grupa urządzeń pozwalająca na ocenę obecności oraz poziomów odkształceń to analizatory jakości energii elektrycznej. Urządzenia te na ogół posiadają możliwość zarówno przedstawienia badanych przebiegów w formie wykresu (tak jak w oscyloskopach), jak i na dostęp do danych tabelarycznych. W tym jednak przypadku liczba danych jest znacznie większa niż w przypadku rejestratora energii.

Podobnym urządzeniem do standardowego analizatora jakości energii elektrycznej są tablicowe analizatory jakości energii elektrycznej, montowane na stałe w rozdzielniach czy punktach zasilających. Mają one możliwości rejestracji pomiarów wykonywanych zgodnie z normami jakości energii elektrycznej i zbierania wielu więcej cennych informacji o monitorowanym układzie zasilania.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki