Jaka powinna być zawartość planu konserwacji urządzeń oświetleniowych

Opracowanie planu konserwacji urządzeń oświetleniowych należy do obowiązku projektanta, ponieważ dokument ten jest jednym z elementów wyjściowych potrzebnych do obliczenia wartości współczynnika zapasu. Plan konserwacji można sporządzić, posługując się informacjami zawartymi w załączniku 3 do wydanego przez SEP „Komentarza do Normy PN-EN 12464-1:2004”. Wprawdzie dotyczy on starszej wersji Normy, to jednak zawarte w nim wskazówki nic nie straciły na aktualności.

Jaka powinna być zawartość planu konserwacji urządzeń oświetleniowych

Opracowanie planu konserwacji urządzeń oświetleniowych należy do obowiązku projektanta, ponieważ dokument ten jest jednym z elementów wyjściowych potrzebnych do obliczenia wartości współczynnika zapasu. Plan konserwacji można sporządzić, posługując się informacjami zawartymi w załączniku 3 do wydanego przez SEP „Komentarza do Normy PN-EN 12464-1:2004”. Wprawdzie dotyczy on starszej wersji Normy, to jednak zawarte w nim wskazówki nic nie straciły na aktualności.

Plan konserwacji powinien zawierać:

1. Harmonogram prac konserwacyjnych.

2. Technologię prowadzenia konserwacji oraz napraw (zabiegi prowadzone w miejscu zainstalowania czy w warsztacie).

3. Harmonogram grupowej wymiany źródeł światła (jeżeli taki system został założony).

4. W zależności od wielkości zakładu utworzenie stałej lub działającej dorywczo co najmniej dwuosobowej brygady konserwatorów. W dużych obiektach z kilkoma tysiącami zainstalowanych opraw niezbędne jest zaplanowanie utworzenia kilku takich stałych zespołów.

5. Wyposażenie personelu konserwującego w sprzęt osobisty oraz pomocniczy, taki jak: drabiny, przejezdne rusztowania i podnośniki.

6. Zaplecze warsztatowe.

Okresy pomiędzy wymianami grupowymi źródeł światła należy ustalić na podstawie liczby godzin pracy w skali doby i roku oraz średniej deklarowanej przez producenta trwałości źródeł światła.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP