Jak wprowadzać kable i przewody do skrzynek zaciskowych urządzeń elektrycznych budowy wzmocnionej

Kable i przewody powinny być wprowadzane do urządzeń przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej pośrednio przez skrzynki zaciskowe przy użyciu dławnic o stopniu ochrony co najmniej IP54, wykonanych zgodnie z normą PN-EN 60079-7 „Atmosfery wybuchowe – Część 7: Zabezpieczenie urządzeń” za pomocą budowy wzmocnionej „e”, dobranych do średnicy i rodzaju wprowadzanego przewodu, chyba że producent przewidzi inne rozwiązanie.

Jak wprowadzać kable i przewody do skrzynek zaciskowych urządzeń elektrycznych budowy wzmocnionej

Kable i przewody powinny być wprowadzane do urządzeń przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej pośrednio przez skrzynki zaciskowe przy użyciu dławnic o stopniu ochrony co najmniej IP54, wykonanych zgodnie z normą PN-EN 60079-7 „Atmosfery wybuchowe – Część 7: Zabezpieczenie urządzeń” za pomocą budowy wzmocnionej „e”, dobranych do średnicy i rodzaju wprowadzanego przewodu, chyba że producent przewidzi inne rozwiązanie.

Aby uzyskać wymaganą szczelność wprowadzenia przewodów do skrzynki zaciskowej, należy również uszczelnić połączenie dławnicy ze skrzynką zaciskową, np. przy użyciu podkładki uszczelniającej.

Dopuszczone jest przyłączenie do jednego zacisku więcej niż jednego przewodu, pod warunkiem że przewody te będą mieć jednakowe średnice. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na odpowiednie umocowanie każdego przewodu.

W przypadku zacisków śrubowych przewody powinny być wyposażane w końcówki w kształcie litery „U”.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym