Jak wolno naprawiać i regenerować elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe

Dozwolone metody i technologie napraw elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych są określone w normie PN-EN 60079-19. Warsztat remontowy powinien wykonywać remonty na bazie dokumentacji remontowej producenta lub przez niego zatwierdzonej albo zatwierdzonej przez stację notyfikowaną tak, aby urządzenie elektryczne po naprawie (remoncie) miało parametry decydujące o bezpieczeństwie przeciwwybuchowym nie gorsze niż urządzenie nowe.

Jak wolno naprawiać i regenerować elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe

Dozwolone metody i technologie napraw elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych są określone w normie PN-EN 60079-19. Warsztat remontowy powinien wykonywać remonty na bazie dokumentacji remontowej producenta lub przez niego zatwierdzonej albo zatwierdzonej przez stację notyfikowaną tak, aby urządzenie elektryczne po naprawie (remoncie) miało parametry decydujące o bezpieczeństwie przeciwwybuchowym nie gorsze niż urządzenie nowe.

Jeżeli do naprawy lub remontu stosowane są inne technologie (metody) niż określone w wspomnianej normie, to jest niezbędne uzyskanie akceptacji tych metod przez producenta urządzenia lub instytucję badawczą, która wydała certyfikat.

Należy unikać napraw i remontów z przeznaczeniem do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem urządzeń niemających tabliczki z cechami certyfikacyjnymi zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

W normie podane są technologie napraw, łącznie z regeneracją części i podzespołów urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowych w następujących wykonaniach:

  • w osłonie ognioszczelnej „d”,

  • w osłonie gazowej z nadciśnieniem „p”,

  • budowy wzmocnionej „e”,

  • w wykonaniu iskrobezpiecznym „i”,

  • w wykonaniu „n”,

  • przeznaczonych do strefy 0 zagrożenia wybuchem oraz

  • urządzeń przeznaczonych do stosowania w obecności mieszanin pyłów z powietrzem rodzaju: „tD” i „pD”.

Według postanowień PN-EN 60079-19 dozwolone są naprawy urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym polegające na wymianie zużytych części, np. łożysk w silnikach elektrycznych, dorabianiu lub regeneracji zużytych lub uszkodzonych części przy zastosowaniu technologii akceptowanych przez normę lub producenta urządzenia albo regeneracji na bazie dokumentacji producenta.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym