Jak użyć rezystora rozładowczego do sprawdzenia akumulatora

Aby oszacować czas pracy systemu zasilania gwarantowanego, trzeba sprawdzić pojemności zastosowanego akumulatora. Informację tę można uzyskać, używając rezystora rozładowczego.

Jak użyć rezystora rozładowczego do sprawdzenia akumulatora

Aby oszacować czas pracy systemu zasilania gwarantowanego, trzeba sprawdzić pojemności zastosowanego akumulatora. Informację tę można uzyskać, używając rezystora rozładowczego.

Rezystora rozładowczy umożliwia rozładowanie akumulatora w określonym czasie prądem stałym przy malejącym napięciu baterii. Standardowy test polega na obciążeniu naładowanej baterii o określonej wartości prądem przez 10 godzin. W określonych odstępach czasu rejestrowane są wartości napięć poszczególnych ogniw i bloków baterii. Proces rozładowywania trwa w ustalonym przedziale czasu lub do momentu, aż wartość napięcia spadnie poniżej ustalonej wartości lub zostanie pobrany określony ładunek. Uzyskane dane pozwalają na podjęcie decyzji, czy wymagana jest regeneracja baterii.

Dostępne na rynku urządzenia umożliwiają przeprowadzanie testów zgodnie z normami np. PN-EN 60896-22, PN-EN 60896-11. Rozładowanie może być przeprowadzone przy stałym prądzie, stałej mocy, stałej rezystancji lub zgodnie z wybranym profilem obciążenia. Programowalne profile pozwalają użytkownikowi na zaprogramowanie wartości I/U/R w określonych przedziałach czasu tak, aby proces rozładowania mógł być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.

Rozładowanie może być przeprowadzone również w przypadku, gdy akumulator jest podłączony do obciążenia. Umożliwia to testowanie baterii bez konieczności odłączania zasilanego w danym momencie obiektu. Informacje na temat wartości pobieranego prądu z obciążenia uzyskiwane są za pomocą cęgów, które są zakładane na przewodzie podłączonym z aktualnym obciążeniem.

Autor: mgr inż. Maciej Piwowarski absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym, kierunku elektrotechnika, specjalność pomiary w technice i medycynie