Jak użyć mierników natężenia pola elektromagnetycznego do poszukiwania tras przewodów

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego mogą być wykorzystywane do innych celów niż pomiar pola. Na przykład do poszukiwania tras przewodów elektroenergetycznych w tynku czy w ziemi.

Jak użyć mierników natężenia pola elektromagnetycznego do poszukiwania tras przewodów

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego mogą być wykorzystywane do innych celów niż pomiar pola. Na przykład do poszukiwania tras przewodów elektroenergetycznych w tynku czy w ziemi.

Wykonanie takiego pomiaru jest możliwe, jeśli wyszukiwaną linię zasilmy tak, by wywoływała pole elektromagnetyczne wokół siebie. W przypadku gdy chcemy wyszukać przebieg linii, która prowadzona jest nawet na niewielkim odcinku w wiązce z innymi przewodami, poszukiwanie takie musimy wykonać po odłączeniu pozostałych przewodów i zasileniu jedynie tego, którego trasę próbujemy ustalić. Podążając z miernikiem za odczytem znacznej wartości pola elektrycznego, można prześledzić całą trasę kablową i odnaleźć jej przebieg. Co może na przykład pomóc nam uniknąć przewiercenia trasy kablowej.

Podobnie można postąpić, w przypadku gdy chcemy stwierdzić, do którego pola w rozdzielni podłączony jest nasz przewód lub kabel. Podłączenie napięcia przy końcu kabla, przy wcześniejszym odłączeniu napięcia od całej rozdzielni, może pozwolić na odnalezienie właściwego pola. Zarówno przy poszukiwaniu trasy kablowej, jak i przy szukaniu pola, z którego zasilany jest interesujący nas kabel, warto jest posłużyć się dźwiękowym sygnałem miernika modulowanym w zależności od natężenia pola.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej