Jak sprawdzić, czy w danym terenie występują prądy błądzące

Praktyczna metoda sprawdzania obecności prądów błądzących w danym terenie polega na pomiarze różnicy potencjałów pomiędzy dwoma punktami oddalonymi o 50 do 100 metrów, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w których pogrążano w gruncie siarczano-miedziane elektrody Cu/CuSO4.

Jak sprawdzić, czy w danym terenie występują prądy błądzące

Praktyczna metoda sprawdzania obecności prądów błądzących w danym terenie polega na pomiarze różnicy potencjałów pomiędzy dwoma punktami oddalonymi o 50 do 100 metrów, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w których pogrążano w gruncie siarczano-miedziane elektrody Cu/CuSO4.

Podczas wykonywania przykładowych pomiarów na budowanej stacji paliw różnicę potencjałów sprawdzano wielozakresowym woltomierzem elektronicznym o zakresach pomiarowych napięcia stałego 30 mV, 100 mV do 1000 V i rezystancji wejściowej 10 MΩ na każdym zakresie pomiarowym. Wskazania odczytywano co 10 s przez 20 minut dla każdego kierunku rozmieszczenia elektrod. Jeżeli różnica potencjałów nie zmieniała znaku, pomiar świadczył, iż w danym terenie brak obecności prądów błądzących. Zmiana biegunowości różnicy mierzonych potencjałów świadczyła o obecności prądów błądzących.

Operacja sprawdzania obecności prądów błądzących na stacjach paliw wymaga również wykonania pomiaru potencjału konstrukcji stalowej w gruncie względem elektrody odniesienia Cu/CuSO4 oraz pomiaru rezystywności i kwasowości pH gruntu.

Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych „El-Fred”, specjalista do spraw pomiarów
Słowa kluczowe:
prądy błądzące