Jak oznacza się przekaźniki ze względu na szczelności

Przekaźniki stanowią najbardziej rozbudowana grupę aparatów elektrycznych niskiego napięcia. Pod kątem ochrony od wpływów zewnętrznych oznacza się je w sposób następujący:

Jak oznacza się przekaźniki ze względu na szczelności

Przekaźniki stanowią najbardziej rozbudowana grupę aparatów elektrycznych niskiego napięcia. Pod kątem ochrony od wpływów zewnętrznych oznacza się je w sposób następujący:

RT0 –przekaźnik otwarty bez obudowy,

RTI – przekaźnik pyłoszczelny – przekaźnik z obudową chroniącą jego mechanizm przed pyłem,

RTII –przekaźnik odporny na oddziaływanie stopu lutowniczego przystosowany do lutowania automatycznego, bez obawy przedostawania się płynnego stopu lutowniczego poza wyznaczone obszary,

RTIII –przekaźnik płynoodporny lutowany automatycznie i następnie poddawany procesowi zmywania w celu usunięcia pozostałości płynnego stopu lutowniczego, bez obawy o wnikanie lutu lub środka zmywającego do wnętrza obudowy przekaźnika,

RTIV –przekaźnik szczelny wyposażony w obudowę bez jakichkolwiek otworów wentylacyjnych, w którym wszystkie szczeliny są wypełnione zalewą uszczelniającą zapobiegającą wnikaniu płynów podczas produkcji, lutowania falowego lub mycia. Do testowania szczelności przekaźników tego typu wykonuje się jednominutową próbę zanurzeniową w wodzie destylowanej o temperaturze +85o C,

RTV –przekaźnik hermetyczny o podwyższonym poziomie szczelności w wypełnionej gazem obudowie metalowej.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów
Słowa kluczowe:
przekaźniki