Jak konserwować oświetlenie

Natężenie oświetlenia ulega w trakcie użytkowania obniżeniu spowodowanemu przez stopniowy spadek strumienia świetlnego wytwarzanego przez źródła światła, pogorszenie stanu odbłyśników i kloszy opraw, gromadzenie się zanieczyszczeń. Dlatego w okresach założonych w dokumentacji należy dokonywać zabiegów konserwacyjnych.

Jak konserwować oświetlenie

Natężenie oświetlenia ulega w trakcie użytkowania obniżeniu spowodowanemu przez stopniowy spadek strumienia świetlnego wytwarzanego przez źródła światła, pogorszenie stanu odbłyśników i kloszy opraw, gromadzenie się zanieczyszczeń. Dlatego w okresach założonych w dokumentacji należy dokonywać zabiegów konserwacyjnych.

Zabiegi te polegają na:

  • czyszczeniu z kurzu opraw oświetleniowych,
  •  myciu odbłyśników i kloszy opraw,
  • myciu źródeł światła,
  • uzupełnianiu na bieżąco niedziałających źródeł światła,
  • wymianie zużytych opraw oświetleniowych,
  • naprawach uszkodzonych opraw.

W okresach wynikających ze znamionowej trwałości źródeł światła należy je wymieniać grupowo. W trakcie tych prac trzeba także sprawdzić prawidłowość połączeń i stan osprzętu pomocniczego zainstalowanego w oprawie, a wykryte nieprawidłowości usunąć. Uszkodzony osprzęt należy bezwzględnie wymienić na pełnosprawny. A zabiegi − wykonywać po wyłączeniu napięcia. Są to czynności pracochłonne i prowadzone na wysokości, muszą więc być zgodnie z art. 225 Kodeksu pracy wykonywane z asekuracją, a więc przynajmniej przez zespół dwuosobowy.

Do mycia opraw i źródeł światła należy w miarę możliwości używać ciepłej wody. Dla ułatwienia mycia − stosować detergenty używane do zmywania naczyń oraz miękkie szczotki i zmywaki. Nie należy zanurzać w wodzie stateczników, oprawek i zapłonników. Można je jedynie przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć lub pozostawić do wyschnięcia. Po umyciu oprawę należy wypłukać i starannie osuszyć.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa