Jak instalować zwody poziome nad powierzchnią dachu-ogrodu

Jednym ze sposobów ochrony odgromowej budynków z terenami zielonymi na dachu jest zastosowanie siatki zwodów poziomych, umieszczonej na wspornikach ponad powierzchnią ogrodu.

Jak instalować zwody poziome nad powierzchnią dachu-ogrodu

Jednym ze sposobów ochrony odgromowej budynków z terenami zielonymi na dachu jest zastosowanie siatki zwodów poziomych, umieszczonej na wspornikach ponad powierzchnią ogrodu.

Siatka zwodów poziomych, ułożonych równomiernie na podłożu, jest łatwiejsza do skontrolowania i konserwacji niż ułożona w podłożu. Konstrukcję taką łatwo jest podnieść ponad poziom podłoża.

Materiałami stosowanymi najczęściej w takiej instalacji odgromowej są aluminium lub stal nierdzewna.

Układając siatkę zwodów poziomych na dachu, należy pamiętać o konieczności stosowania elementów elastycznych zapewniających kompensację zmian długości zwodu, spowodowanych pracą w różnych warunkach temperaturowych (lato–zima). Zaleca się, aby stosować elastyczne elementy kompensacyjne.

Połączenia elastyczne zwodów powinny być rozmieszczone w ustalonych odległościach dla danego materiału. Przedstawia je tabela 1.

Tabela 1. Odległości pomiędzy połączeniami elastycznymi różnych materiałów

Projektując ochronę odgromową na dachach z ogrodami, warto pamiętać, że obiekty z warstwą ziemi na dachu do 0,5 m, gdzie ludzie przebywają regularnie, będą wymagały układu zwodów poziomych o okach 5 m × 5 m, w celu zapobieżenia niebezpiecznym napięciom krokowym.

Aby ochronić ludzi na dachu pokrytym ziemią przed bezpośrednimi wyładowaniami pioruna, może być potrzebny układ zwodów pionowych, ze strefami ochrony zwymiarowanymi metodą toczącej się kuli. Zwody te mogą być zastąpione przez naturalne elementy, takie jak ogrodzenia czy na przykład maszty oświetleniowe.

mgr inż. Krzysztof Wincencik

DEHN Polska