Jak bezpiecznie użytkować lampy metalohalogenkowe

Przy eksploatacji lamp metalohalogenkowych należy brać pod uwagę możliwość eksplozji bańki. W jarznikach tych lamp podczas pracy panuje wysokie ciśnienie.

Jak bezpiecznie użytkować lampy metalohalogenkowe

Przy eksploatacji lamp metalohalogenkowych należy brać pod uwagę możliwość eksplozji bańki. W jarznikach tych lamp podczas pracy panuje wysokie ciśnienie.

W przypadku pęknięciu jarznika bańka lampy może eksplodować. Z tego względu wielu producentów opraw stosuje specjalne środki zabezpieczające użytkownika przed powstaniem szkód. Dobrej jakości oprawy do lamp metalohalogenkowych posiadają szyby hartowane lub osłony ze specjalnego tworzywa zabezpieczające przed spadaniem gorących kawałków. Spotyka się również lampy metalohalogenkowe, w których jarzniki umieszczone są w dodatkowych osłonach. Umożliwia to bezpieczne stosowanie tego typu lamp w oprawach otwartych. Dlatego przy wymianie lamp metalohalogenkowych należy stosować dokładnie takie same typy, jak przewidziano w dokumentacji.

Warto także pamiętać, że jarzniki lamp metalohalogenkowych są źródłem promieniowania UV szkodliwego dla skóry i oczu człowieka. Dlatego nie należy eksploatować lamp z pękniętą bańką zewnętrzną. Lampa taka wymaga niezwłocznej wymiany.

W instalacjach zawierających lampy metalohalogenkowe świecące w sposób ciągły należy okresowo dokonywać kilkunastominutowych wyłączeń. Lampy, które po takim kontrolnym wyłączeniu nie zapalają się lub których zapłon jest wyraźnie utrudniony, powinny być bezwzględnie wymienione, świadczy to bowiem o ich zużyciu i możliwości pęknięcia jarznika lampy.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
lampy metalohalogenkowe