Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

W pomieszczeniach rolniczych, takich jak  stajnie, obory, kurniki, czy chlewy obowiązują następujące podstawowe zasady w zakresie wykonywanych na stałe instalacji elektrycznych:

Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

W pomieszczeniach rolniczych, takich jak  stajnie, obory, kurniki, czy chlewy obowiązują następujące podstawowe zasady w zakresie wykonywanych na stałe instalacji elektrycznych:

  • poczynając od złącza lub rozdzielnicy głównej instalację elektryczną należy wykonać w układzie sieci TN-S lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w układzie sieci TT,
  • należy wykonać dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne, łączące wszystkie części przewodzące obce z sobą oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich części przewodzących obcych jak: metalowe konstrukcje pomieszczeń, wszelkiego rodzaju rury, przegrody, ruszty, poidła, kanały, koryta i zbrojenia budowlane.
    W podłodze wyżej tych pomieszczeń należy umieścić siatkę metalową wykonaną z metalowych prętów o wymiarach oczka ok. 150 x 150 mm, połączoną przynajmniej w dwóch miejscach za pomocą spawania z systemem połączeń wyrównawczych ochronnych,
  • napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale należy ograniczyć do wartości 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego,
  • obwody zasilające gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym do 32 A należy zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA,
  • obwody zasilające gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym powyżej 32 A należy zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 100 mA,
  •  wszystkie pozostałe obwody należy zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 300 mA, 
  • stopień ochrony IP urządzeń elektrycznych należy dobierać w zależności od wpływów środowiskowych w miejscu zainstalowania urządzenia, jednak nie mniejszy niż IP44,
  • urządzenia przeznaczone do awaryjnego łączenia lub zatrzymania należy instalować w   miejscach niedostępnych dla zwierząt, a równocześnie łatwo dostępnych dla obsługi, nawet w  warunkach utrudnionych, powstałych na skutek paniki wśród zwierząt.

mgr inż. Andrzej Boczkowski

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

Słowa kluczowe:
instalacje elektryczne