Ilu pracowników potrzeba do konserwacji oświetlenia?

Liczba osób zajmująca się oświetleniem w zakładzie musi być dostosowana do pracochłonności prac konserwatorskich, a ta z zależy od wielu czynników. Należą do nich rozległość obiektu, rodzaj opraw oświetleniowych, ich rozmieszczenie oraz wysokość zainstalowania, a także szybkość osadzania się zanieczyszczeń. Pracochłonność zależy ponadto od przyjętej metodyki prac konserwacyjnych oraz wyposażenia ekip monterskich w sprzęt pomocniczy.

Ilu pracowników potrzeba do konserwacji oświetlenia?

Liczba osób zajmująca się oświetleniem w zakładzie musi być dostosowana do pracochłonności prac konserwatorskich, a ta z zależy od wielu czynników. Należą do nich rozległość obiektu, rodzaj opraw oświetleniowych, ich rozmieszczenie oraz wysokość zainstalowania, a także szybkość osadzania się zanieczyszczeń. Pracochłonność zależy ponadto od przyjętej metodyki prac konserwacyjnych oraz wyposażenia ekip monterskich w sprzęt pomocniczy.

Przy ustalaniu potrzebnej liczby pracowników należy brać na przykład pod uwagę, że dwuosobowa brygada pracuje teoretycznie w miesiącu (liczą 5 dni w tygodniu) średnio 160 godzin. Jednak w praktyce czas ten jest krótszy ze względu na straty czasu m.in. na przerwę śniadaniową i wynosi ok. 140 godzin.

Porównując pracochłonność czynności konserwacyjnych, którą można określić, np. posługując się orientacyjnymi danymi zawartymi w tabeli 1, z wydajnością jednej brygady, można ustalić liczebność służb konserwatorskich. Tabela zawiera szacunkowe dane, ponieważ została sporządzona przez analogię do pracochłonności prac montażowych.

Tabela 1. Pracochłonność wymiany indywidualnej świetlówek lub liniowych lamp LED

Typ oprawy

Pracochłonność w godzinach pracy pary monterskiej przy wymianie lampy w oprawie zainstalowanej na wysokości:

do 4,5 m

powyżej 4,5 m do 8 m

Oprawa przemysłowa otwarta, z dwiema lampami, zawieszona

0,16

0,17

Oprawa wnętrzowa, z kloszem lub rastrem, z dwiema lampami, zawieszona

0,17

0,18

Oprawa wnętrzowa, z kloszem lub rastrem, z dwiema lampami, wbudowana w strop podwieszony

0,38

0,41

Oprawa przemysłowa szczelna IP 65, z dwiema lampami, zawieszona

0,28

0,31

Oprawa przemysłowa szczelna IP 65, z trzema lampami, zawieszona

0,29

0,32

Oprawa wnętrzowa, z kloszem lub rastrem, z dwiema lampami, zamocowana na stropie

0,26

-

W 143 aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce” znajdą Państwo podobne tabele dotyczące pracochłonność przy wymianie grupowej świetlówek lub liniowych lamp LED, wymianie indywidualnej wysokoprężnych lamp wyładowczych lub zamienników LED oraz pracochłonność wymiany grupowej wysokoprężnych lamp wyładowczych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
konserwacja oświetlenia