Grzejnik elektryczny może być umieszczony w strefie drugiej łazienki

Grzejnik elektryczny zasilany napięciem 230 V może być umieszczony w strefie drugiej łazienki, jeśli będzie podłączony na stałe, a nie zasilany z gniazda przewodem z wtyczką.

Grzejnik elektryczny może być umieszczony w strefie drugiej łazienki

Grzejnik elektryczny zasilany napięciem 230 V może być umieszczony w strefie drugiej łazienki, jeśli będzie podłączony na stałe, a nie zasilany z gniazda przewodem z wtyczką.

W strefie 2 nie mogą bowiem być umieszczane gniazda wtyczkowe zasilane napięciem 230 V lub wyższym (pkt w normie PN-EN 60364-7-701:2010 701.512.4). Ponadto należy pamiętać o połączeniach wyrównawczych (701.415.2) oraz zastosowaniu wyłącznika różnicowego na prąd różnicowy nieprzekraczający 30 mA (701.415,2). Obudowa grzejnika musi mieć stopień ochrony od wpływów zewnętrznych co najmniej IP X4, czyli być bryzgoszczelna (701.512.2). Jeżeli to możliwe, wskazane jest, aby obudowa grzejnika była strugoszczelna (IP X5), ponieważ nie można wykluczyć różnych, także mylnych sposobów użytkowania prysznica.

Zasady umieszczania urządzeń elektrycznych w łazienkach określa Norma PN-EN 60364-7-701: 2010 – wersja polska – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.

Warunki dotyczące obudowy urządzeń elektrycznych są określane w kodzie IP według Normy PN-EN 60529:2003 – wersja polska – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

Ponadto instalacja w łazience musi spełniać wszystkie warunki określone w przepisach i innych normach dotyczących instalacji elektrycznych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa