Gdzie stosowane są elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe rodzaju zabezpieczenia „n”

Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym rodzaju „n” przeznaczone są wyłącznie do strefy 2 zagrożenia wybuchem. Urządzenia tego rodzaju podzielone są na trzy podgrupy:

Gdzie stosowane są elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe rodzaju zabezpieczenia „n”

Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym rodzaju „n” przeznaczone są wyłącznie do strefy 2 zagrożenia wybuchem. Urządzenia tego rodzaju podzielone są na trzy podgrupy:

  • nA – urządzenia nieiskrzące,
  • nC – urządzenia iskrzące zabezpieczone w inny sposób niż przez obudowę z ograniczonym przewietrzaniem, ograniczenie energii, uproszczone nadciśnienie,
  • nR – urządzenia z ograniczonym przewietrzaniem.

Obudowy urządzeń zawierających części czynne nieizolowane powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IP54, zaś obudowy zawierające części czynne izolowane mogą mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IP44.

W przypadku lokalizacji urządzeń w przestrzeni zabezpieczonej przed przedostawaniem się do wnętrz osłon obcych ciał stałych lub cieczy obniżających stopień bezpieczeństwa, elementy zawierające części czynne nieizolowane oraz elementy zawierające wyłącznie części czynne izolowane powinny mieć stopień ochrony co najmniej, odpowiednio, IP4X i IP2X.

Urządzenia, które nie ulegają uszkodzeniu przy zetknięciu z obcymi materiałami stałymi lub z cieczami, np. termometry rezystancyjne, termopary, nie podlegają powyższym wymaganiom.

Z kolei urządzenia oograniczonej energii rodzaju„nL”przeznaczone są do obwodów o poziomie zabezpieczenia „ic” w strefie 2 potencjalnie zagrożonej wybuchem.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym