Gdzie stosować ochronę za pomocą SPD według PN-HD 60364-4-443:2016-03

W arkuszu 443 Polskiej Normy PN-HD 60364-4 znajdujemy odpowiedź na pytanie: w których budynkach należy zastosować ochronę za pomocą SPD (ograniczników przepięć – Surge Protection Device).

Gdzie stosować ochronę za pomocą SPD według PN-HD 60364-4-443:2016-03

W arkuszu 443 Polskiej Normy PN-HD 60364-4 znajdujemy odpowiedź na pytanie: w których budynkach należy zastosować ochronę za pomocą SPD (ograniczników przepięć – Surge Protection Device).

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi została już przetłumaczona – i jako oficjalna norma w języku polskim powinna być dostępna w drugiej połowie 2017 roku.

Zgodnie z zapisami nowej edycji normy ochronę przed przepięciami należy zastosować w:

a)         obiektach, w których awaria możne spowodować zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego: zakłady opieki medycznej, obiekty służb odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne,

b)         obiektach, w których awaria może spowodować przerwy w świadczeniu usług dla ludności i zagrożenie dziedzictwa kulturowego: muzea, centra teleinformatyczne,

c)         obiektach, w których awaria może spowodować konsekwencje w zakresie działalności handlowej lub przemysłowej: hotele, banki, centra handlowe, zakłady przemysłowe, gospodarstwa rolne,

d)        obiektach, w których awaria może spowodować konsekwencje dla dużej liczby osób, np. duże budynki, biura, szkoły.

W przypadku arkusza 443 wstępują różnice w zawartości normy między wersją CENELEC a wersją IEC. Jedną z takich różnic jest np. to, że w wersji IEC punkt d) nie występuje.

Jeżeli rozpatrywany przez nas obiekt nie kwalifikuje się do żadnej z wymienionych powyżej grup obiektów, to wymagana jest ocena ryzyka według punktu 443.5 w celu ustalenia, czy konieczne jest stosowanie środków ochrony przed przepięciami przejściowymi.

Gdy ocena ryzyka nie została dokonana, instalację elektryczną należy wyposażyć w ograniczniki przepięć.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik Dehn Polska