Gdzie dokumentować sprawdzenia oświetlenia awaryjnego

Podstawowym warunkiem umożliwiającym przeprowadzanie okresowych kontroli jest wyposażenie obiektu w dokumentację powykonawczą systemu oświetlenia awaryjnego, w tym oświetlenia ewakuacyjnego. Drugim niezbędnym dokumentem jest Dziennik oświetlenia awaryjnego służący do zapisywania wyników przeprowadzanych testów.

Gdzie dokumentować sprawdzenia oświetlenia awaryjnego

Podstawowym warunkiem umożliwiającym przeprowadzanie okresowych kontroli jest wyposażenie obiektu w dokumentację powykonawczą systemu oświetlenia awaryjnego, w tym oświetlenia ewakuacyjnego. Drugim niezbędnym dokumentem jest Dziennik oświetlenia awaryjnego służący do zapisywania wyników przeprowadzanych testów.

Zgodnie z normą PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (pkt 6.3) w Dzienniku oświetlenia awaryjnego umieszcza się informacje określające:

  • datę zainstalowania systemu (w normie użyto określenia „zamówienia systemu”),
  • kolejne daty okresowych sprawdzeń i przeprowadzonych testów z opisaniem ich przebiegu i wyników,
  • daty powstania uszkodzeń ich opisy oraz zakresy przeprowadzonych napraw,
  • daty i zakresy wprowadzonych zmian.

Jeżeli w systemie występują urządzenia przeznaczone do automatycznego testowania, ich dane techniczne muszą być również umieszczone w Dzienniku oświetlenia awaryjnego.

Zakres testów podają instrukcje producentów urządzeń wchodzących w skład sytemu oraz norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby InżynierówBudownictwa